Employee

Małgorzata Julia Riedel


dr inż.

Małgorzata Julia Riedel

Faculty of Animal Sciences

Department of Specific Animal Breeding

+48 22 59 365 58Field of study: Agricultural sciences,PhD - 1996, SGGW Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Animal Science

Master of Engineering - 1984, SGGW Warsaw Agriculture University, Faculty of Animal ScienceScientific achievements for:

- the effect of nutrition and rearin conditions on laying hens performance results and egg quality

- the effect of genotype and environment on peformance results of broiler chickens

- the use of different feed components in laying hens nutrition and its effect on laying performance results and egg quality

- the use of different diet supplements in laying hens and broilers nutrition and its effect on performance results and quality of the product

Publications

 1. Oryginalne prace twórcze:

 2. ŚWIERCZEWSKA E., SCHOLTYSSEK S., RIEDEL J., GRZYBOWSKA A., 1989: The effect of feeding triticale-containing diet on broiler production. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW-AR, Anim. Sci., 24, s. 17-23.

 3. RIEDEL J., ŚWIERCZEWSKA E., PUCHAŁA K., 1990: The influence of age of meat type hens on the quality of eggs; the effect of egg quality on hatchability. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW-AR, Anim. Sci., 25, s. 27-31.

 4. ŚWIERCZEWSKA E., KRASICKA B., RIEDEL J., GRZYBOWSKA A., 1990: The triglyceride content of blood plasma as an idicator of fat deposition in chicken. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW-AR, Anim. Sci., 25, s. 33-36.

 5. ŚWIERCZEWSKA E., KRASICKA B., NIEMIEC J., SIENNICKA A., RIEDEL J., 1993: Koncentracja trójglicerydów i cholesterolu w osoczu krwi kurcząt typu mięsnego zależnie od jakości skarmianej paszy. Zesz. Nauk. PTZ, ……, s. 174-180.

 6. ALWAN D., ŚWIERCZEWSKA E., RIEDEL J., 1997: Effect of probiotic (Cerbiogalli) or antibiotic on performance variation of three broiler’s strains. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW-AR, Anim. Sci., 33, s. 37-46.

 7. RIEDEL J., 1997: Efficiency of selecting meat-type chickens on the basis of traits eveluated at the age of 4 or 7 weeks. Anim. Sc. Papers and Reports, 15, s. 23-32.

 8. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., ŚWIERCZEWSKA E., RIEDEL J., 1998: Wpływ nasion rzepaku podwójnie ulepszonego na jakość morfologiczną jaj i na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w jaju. Rośliny Oleiste IHiAR, Poznań, t. XIX, z. 1, s. 167-173

 9. ŚWIERCZEWSKA E., NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., RIEDEL J., GRZYBOWSKA A., KAKOWSKA R., SIENNICKA A., ŁUCZYŃSKI T., 1998: Aktywność lizozymu w białku jaj kurzych zależnie od pochodzenia, warunków utrzymania i wieku niosek, miejsca jaj w serii oraz warunków prze

 10. GAJEWSKI M., RIEDEL J., 1999: Wyniki wychowu oraz jakość jaj dwóch odmian kur nieśnych znoszących jaja o białej i brązowej skorupie. Zesz. Nauk. PTZ, 45, s. 215-221.

 11. KSIĄŻKIEWICZ J., STĘPIŃSKA M., KISIEL T., RIEDEL J., 1999: Cechy fizyczne jaj i lipidy żółtek w stadach zachowawczych kaczek typu Pekin i Cayuga. Rocz. Nauk. Zoot. T. 26, z. 3, s. 99-110.

 12. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., ŚWIERCZEWSKA E., RIEDEL J., KAKOWSKA R., 1999: Wpływ żywienia niosek mieszankami zawierającymi nasiona roślin oleistych na wyniki produkcyjne i jakośc jaj. Rośliny Oleiste IHiAR, Poznań, t. XX, z. 1, s. 305-310.

 13. RIEDEL J., STĘPIŃSKA M., ŚWIERCZEWSKA E., BEDNARCZYK M., LISOWSKI M., NIEMIEC J., 1999: Barwa żółtka oraz wybrane wskaźniki morfologii jaja i reprodukcji kur żywionych paszą z dodatkiem barwnika naturalnego bądź syntetycznego. Prace i Mat. Zoot., 55, s.

 14. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M, ŚWIERCZEWSKA E., RIEDEL J., LENARTOWICZ A., 2000: Wykorzystanie nasion rzepaku "00" do modyfikacji składu lipidów jaja kurzego. Rocz. Nauk. Zoot. Kraków, Supl. 6, s. 348-351

 15. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., SWIERCZEWSKA E., RIEDEL J., BORUTA A., 2000: Wpływ żywienia kur mieszankami zawierającymi nasiona roślin oleistych na skład lipidów żółtka. Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 247-253.

 16. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., ŚWIERCZEWSKA E., LENARTOWICZ A., RIEDEL J., 2001: Wpływ nasion rzepaku "00" w paszy na wyniki produkcyjne i jakość jaj mieszańców towarowych kur Astra S, Astra W i Messa 245. Prace i Mat. Zoot. 58, s. 87-94.

 17. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., ŚWIERCZEWSKA E., RIEDEL J., BORUTA A. 2001: The effect od storage on egg quality and fatty acid content in PUFA - enriched eggs. J. Animal Feed Sci. 10, suppl. 2, s. 267-272.

 18. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., ŚWIERCZEWSKA E., LENARTOWICZ A., RIEDEL J., 2002: Wpływ rzepaku "00" w paszy i pochodzenia kur na zawartość kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj. Prace i Mat. Zoot. 60, s. 69-77.

 19. RIEDEL J., ŚWIERCZEWSKA E., STĘPIŃSKA M., 2002: Wpływ prepratów barwnikowych ziołowych i syntetycznych na barwę żółtka i skład kwasów tłuszczowych. Rocz. Nauk. Zoot. T. 29, z. 2, s. 101-112.

 20. ŚWIERCZEWSKA E., KOPEĆ W., NOWORYTA-GŁOWACKA J., RIEDEL J., 2003: Aktywność biologicznie czynnych składników białka jaja w zależności od systemu utrzymania kur. Med. Wet. 59 (2), s. 157-160.

 21. NIEMIEC J., KSIĄŻKIEWICZ J., STĘPIŃSKA M., RIEDEL J., ŚWIERCZEWSKA E., 2003: Zawartość kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj kaczych pochodzących ze stad zachowawczych Pekin i Cayuga. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego PTZ, Nr 68, s. 127-132.

 22. SKOMIAŁ J., ŚWIERCZEWSKA E., RIEDEL J., 2003: Rearing results and carcass quality of broiler chickens fed diets with increased level of amino acids and B group vitamins. Ann. Animal Sci. Suppl. 2, s. 217-220.

 23. ŚWIERCZEWSKA E., KOPEĆ W., NOWORYTA-GŁOWACKA J., RIEDEL J., 2003: Aktywność biologicznie czynnych składników białka jaja w zależności od systemu utrzymania kur. Med. Wet. 59 (2), s. 157-160.

 24. ŚWIERCZEWSKA E., SKOMIAŁ J., SMOLIŃSKA T., RIEDEL J., KASZUBA A., 2004: Skład chemiczny oraz wybrane cechy jakościowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami o zwiększonym dodatku aminokwasów i witamin z grupy B. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. PTZ, 72, (4

 25. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., RIEDEL J., SZELESZCZUK P., 2005: The effect of feeding ochratoxin A-contamined diet to broiler breeding flocks on teh chickens performance. Journal Animal Feed Sci. vol. 14, Suppl. 1, s. 471-474.

 26. ŚWIERCZEWSKA E., RIEDEL J., SIENNICKA A., 2005: Systemy chowu zapewniające dobrostan drobiu a wyniki produkcyjne. Roczniki Naukowe PTZ, Warszawa, t. 1, suppl. 1, s. 41-50.

 27. PIETRZAK D., MROCZEK J., GARBACZEWSKA A., FLOROWSKI T., RIEDEL J., 2009: Effect of selected antimicrobial feed additives on the quality of meat and fat of chicken. Medycyna Wet. 65 (4), s. 268-272.

 28. GAJEWSKA J., BUCKA J., ŻABIK A., RIEDEL J., MICHALCZUK M., 2009: Wpływ preparatów roślinnych na stan mikroflory jelitowej brojlerów kurzych. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, Nr 41, s. 302-309.

 29. GAJEWSKA J., RIEDEL J., BUCKA J., ŻABIK A., MICHALCZUK M., 2012: Influence of prebiotics and butyric acid on the composition of intestinal microflora of chicken broilers. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci.– SGGW, Anim. Sci.51, s. 47-53.

 30. NIEMIEC J., RIEDEL J., SZULC T., STĘPIŃSKA M., 2012: Feeding wheat distillers dried grain grains with solubles (DDGS) to laying hens and its effect on performance and egg quality. Annals of Animal Science, 12, s. 105-115.

 31. NIEMIEC J., RIEDEL J., SZULC T., STĘPIŃSKA M., 2013: Feeding corn distillers dried grains with solubles (DDGS) and its effect on egg quality and the performance of laying hens. Annals of Animal Science, 13: 97-107

 32. Materiały konferencyjne

 33. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., ŚWIERCZEWSKA E., RIEDEL M., KAKOWSKA R., 1998: Effect of "00" rapeseed diet and age of hens on lipids content and composition in egg yolk. 10th Europ. Poultry Conf., Jerusalem, Israel, 21-26 June, Abstracts, s. 113.

 34. ŚWIERCZEWSKA E., BEDNARCZYK M., LISOWSKI M., RIEDEL J., STĘPIŃSKA M., NIEMIEC J., GRZYBOWSKA A., 1998: Yolk colour, fertility and hatchability in hens fed a diet supplemented with synthetic or natural colouring substance. 10th Europ. Poultry Conf. WPSA, J

 35. RIEDEL J., 1998: Zawartość kwasów tłuszczowych w żóltku jaja w zależności od wieku kur. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Olsztyn, 8-10.O6. Publik. komunikatów (II), s. 173-174.

 36. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., ŚWIERCZEWSKA E., RIEDEL J., KAKOWSKA R., 1999: Polyunsaturated fatty acid content in the egg yolk as influenced by rapeseed, flax seed and evening primrose seed in the diet of layers. Proc. of VIII Europ. Symp. on the Quality of

 37. ŚWIERCZEWSKA E., FAKROUN MOHAMMED A., RIEDEL J., MROCZEK J., NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., GRZYBOWSKA A., SIENNICKA A., KAKOWSKA R., 1999: Production results, morphological and chemical composition of muscles in broiler chickens fed on diets with different le

 38. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., ŚWIERCZEWSKA E., RIEDEL J., 2000: Rape seed, flax seed and evening primrose seed in the diet of layers as a source of polyunsaturated fatty acid. Proc. XXUI World`s Poultry Congress, Montreal, Canada, August 20-24, P. 14.09

 39. NIEMIEC J., SZELESZCZUK P., STĘPIŃSKA M., RIEDEL J., ŚWIERCZEWSKA E., 2004: Wpływ mikotoksyn w paszy na wyniki reprodukcji kur typu mięsnego. 13th International Symposium”Curent problems of breeding, health, growth and production of poultry”,

 40. NIEMIEC J., RIEDEL J., STĘPIŃSKA M., BORUTA A., STANISŁAWSKI P. 2006: Effect of the selected replacers of antibiotic growth stimulators on the results of rearing of broiler chickens. XVIII International Poultry Symposium PB WPSA, 4-6.09. Rogów, s. 153-157

 41. BORUTA A., RIEDEL J., KOPOWSKI J., STANISŁAWSKI P., 2006: Effect of vitamin D3 active form on the economic results and quality of eggs in final stage of hen laying performance. XVIII International Poultry Symposium PB WPSA, 4-6.09. Rogów, s. 105-109.

 42. POLUBIEC M., RIEDEL J., 2006: Influence of beak trimming on the selected parameters of Hy-Line Brown layers breeding. XVIII International Poultry Symposium PB WPSA, 4-6.09. Rogów, s. 220-223.

 43. NIEMIEC J., RIEDEL J., STANISŁAWSKI P., PIETRZAK D., MROCZEK J., 2007: The effect of addition some replaces of antibiotic growth stimulators to the broiler diet on production results and meat quality parameters. XVIII European Symposium on the Quality of

 44. NIEMIEC J., STĘPIŃSKA M., RIEDEL J., SZELESZCZUK P., 2008: The effect of ochratoxin A-contamined feed on reproductive output and chicks quality. XXIII World`s Poultry Congress, 30.06-4.07.08, Brisbane, Queensland, Australia

 45. Podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczne:

 46. "Hodowla drobiu i technologia jego chowu" 2000, rozdział: "Lęgi". Redakcja: Świerczewska E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 83-109.

 47. "Chów drobiu" 2008, rozdział: "Lęgi". Redakcja: Świerczewska E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 82-108.