Employee

Arkadiusz Ratajski


dr inż.

Arkadiusz Ratajski

Faculty of Production Engineering

Department of Fundamenal Engineering

+48 22 59 346 14

Publications

 1. Prace opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych

 2. Ratajski A., Białobrzewski I., Dajnowiec I., Bakier S., 2010, The use of ultrasonic methods in the identification of honey types. Technical Sciences, nr 13, 2010, 22-29, ISSN 1505-4675.

 3. Markowski M., Ratajski A., 2006, Konopko H., Zapotoczny P., Majewska K., Rheological behavior of hot-air-puffed amaranth seed. International Journal of Food Properties 2006, t6,p 195-203.

 4. Ratajski A., Wesołowski A., 2005. Wpływ obróbki termicznej ziemniaków na prędkość propagacji fal ultradźwiękowych. Inżynieria Rolnicza, 1(61), 137-144.

 5. Wesołowski A., Ratajski A., 2005. Wpływ obróbki termicznej na prędkość propagacji fali ultradźwiękowej w farszu mięsnym. Inżynieria Rolnicza, 9 (69), 373-379.

 6. Zapotoczny P., Markowski M., Majewska K., Ratajski A., Konopko H., 2005 Effect of temperature on the physical, functional, and mechanical characteristics of hot-air-puffed amaranth seeds. Journal of Food Engineering. Doi:10.1016/j.jfoodeng. 2005.05.045.

 7. Markowski M., Zapotoczny P., Ratajski A., Konopko H. 2003. Wpływ warunków ekspandowania na mechaniczne właściwości nasion amarantusa. Inżynieria Rolnicza, 7(49), 93-100.

 8. Publikacje w materiałach konferencyjnych

 9. Ratajski A., Markowski M., Zapotoczny P., Zastosowanie ultradźwięków w nieniszczących badaniach właściwości surowców spożywczych, I Konferencja Naukowa „Właściwości geometryczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych”, Olsztyn 2003.

 10. Ratajski A., Wesołowski A. Wpływ obróbki termicznej ziemniaków na prędkości propagacji fal ultradźwiękowych. I „Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rozwój budownictwa, budowy maszyn, techniki rolniczej oraz edukacji technicznej”. Olsztyn 2004.

 11. Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych

 12. Ratajski A. Metody opracowania wyników, pomiarów fizycznych właściwości cieczy wykonanych z wykorzystaniem defektoskopu ultradźwiękowego. XXII Szkoła Metodologii Nauk Empirycznych, Zakopane 2008.

 13. Ratajski A., Dajnowiec F., Markowski M. Wpływ lepkości miodu na prędkość propagacji fali ultradźwiękowej. POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI - XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Nałęczów 2007.

 14. Ratajski A. Zastosowanie ultradźwięków w badaniach reologicznych właściwości i mikrostruktury ciekłych produktów spożywczych. XXI Letnia Szkoła Metodologii Nauk Empirycznych, Zakopane 2007.

 15. Ratajski A., Zapotoczny P., Markowski M. Wpływ warunków ekspandowania na wybrane mechaniczne właściwości nasion amarantusa. XV Konferencja Naukowa „Metodologia Nauk – Działy wybrane”, Zakopane 2003.

 16. Ratajski A., Markowski M., Zapotoczny P. Zastosowanie ultradźwięków w nieniszczących badaniach właściwości surowców spożywczych. I Konferencja Naukowa „Właściwości geometryczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych”, Olsztyn 2003.

 17. Projekty badawcze

 18. 2009 – 2011. Projekt badawczy MNiSW (promotorski), nr: N313 036036, Zastosowanie ultradźwięków w badaniach reologicznych właściwości i mikrostruktury ciekłych produktów spożywczych. Główny wykonawca.

 19. 2008 - 2009. Projekt badawczy UWM (promotorski), nr 0609-0209, Zastosowanie ultradźwięków w badaniach reologicznych właściwości i mikrostruktury ciekłych produktów spożywczych. Główny wykonawca.