Employee

Witold Rant


dr hab.

Witold Rant

Faculty of Animal Sciences

Department of Specific Animal Breeding

+48 22 59 365 66Alumnus of Technical School of Animal Breeding in Olecko, from which he graduated in 1982.

He graduated from the Faculty of Animal Sciences of Warsaw University of Life Sciences - SGGW in 1987, receiving an MSc degree in animal husbandry.

The PhD thesis "The level of selected traits of hybrids derived from crossbreeding of Corriedale type ewes with Dorset rams horn, conducted as part of research on creating synthetic meat line" accomplished under the supervision of Prof. Roman Niżnikowski in 1999, receiving the degree of doctor of agricultural sciences.

Employed in the Warsaw University of Life Sciences - SGGW since 1987 in the Department of Animal Breeding & Production, Sheep & Goats Breeding Division, Faculty of Animal Sciences.

Academic training:

1. 1991 - University of Minnesota, USA.

2. Year 1993 - Agricultural University of Debrecen, Hungary

3. Year 2001 - Institut für Tierzucht Tierverhalten, Mariensee, Germany.

Traineeship:

1. 1987 and 1989 year - Agricultural Experimental Station in Żelazna, Experimental Farm of Sheep and Goats of Professor A. Skoczylas.

2. Year 1990 - in the MAST program organized by the University of Minnesota working on a sheep farm in Washington State, USA.

Scientific activities:

The most important research issues carried out during the work in the Warsaw University of Life Sciences - SGGW include:

- studies on sheep meat performance, including: the use of various forms of crossbreeding, research on the level of milk production in various sheep breeds, reproduction performance of sheep, evaluation and the use of life objective measures to slaughter lambs evaluation

- the use of different methods of sheep milking in order to raise milk for consumption as an additional source of income in the production of slaughter lambs

- the quality and health characteristics of the sheep products and the slaughter value of sheep carcasses in relation to age, genotype or maintenance system.

Publications

 1. dr inż. Witold Rant

 2. Zakład Hodowli Owiec i Kóz

 3. Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

 4. Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW

 5. WYKAZ

 6. osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

 7. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA

 8. 1. W czasopismach recenzowanych

 9. 1. Niżnikowski R., Rant W., Tyszka Z.J., Janikowski W.T., 1991: Wpływ różnych czynników na poziom cech użytkowości owiec wschodniofryzyjskich i typu corriedale w okresie 12 tygodni laktacji. Roczn. Nauk. Zoot., 18, 129-139.

 10. 2. Niżnikowski R., Rant W., 1992: The effect of crossbreeding of sheep of the Polish Corriedale breed with the East Friesland milk sheep on chosen commercial characteristics of their progeny. IV. Meat productivity. Ann. Warsaw Agric. Univ. SGGW, Anim. Sc.

 11. 3. Niżnikowski R., Janikowski W.T., Rant W., Trzybińska D., Nowak W., 1992: Przydatność do tuczu półintensywnego i wartość rzeźna jagniąt z krzyżowania towarowego owiec typu corriedale z trykami mięsnymi: ile de france i suffolk. Rocz. Nauk. Zoot. 31, 91-

 12. 4. Niżnikowski R., Janikowski W.T., Rant W., 1992: The effect of crossing Corriedale type ewes with prolific rams on the wool productivity of their progeny. J. Anim. and Feed Sc., 1- 2, 81-88.

 13. 5. Niżnikowski R., Janikowski W.T., Nowak W., Rant W., Trzybińska D., 1992: Przydatność do tuczu półintensywnego i wartość rzeźna jagniąt z krzyżowania towarowego owiec typu Corriedale z trykami ras plennych i mięsnych. Roczn. Nauk. Zoot. 31, 99-105.

 14. 6. Niżnikowski R., Janikowski W.T., Rant W., 1994: The effect of crossing Polish Corriedale with East Friesian and meat breeds of sheep on the body weight growth and wool productivity of their lambs. Ann. Warsaw Agric. Univ. Animal Sc. 30, 45-51.

 15. 7. Rant W., 1994: Wstępne badania nad zastosowaniem przyżyciowych pomiarów ultrasonograficznych przy ocenie jagniąt rzeźnych. Zesz. Nauk PTZ, 13, 217-226.

 16. 8. Niżnikowski R., Rant W., Samitowska R., Migielska H, 1994: Preliminary characteristics of some factors affecting milk performance of goats bred in Opole district, Poland. I. The sources of variability and correlation’s between traits. Ann. Warsaw

 17. 9. Niżnikowski R., Rant W., Tyszka Z.J., Janikowski W.T., 1995: The age influence on the chosen performance traits examined during lactation in the East Friesland dairy sheep. Ann. of Warsaw Agric. Univ. Animal Sc. 31, 35-41.

 18. 10. Niżnikowski R. Janikowski W. T., Rant W., 1995: The effect of genotype and litter type on growth rate an d milk intake of suckling lambs descended from different breeds and crossbreeds. World Rev. of Animal Production, 30:3-4, 83-91.

 19. 11. Niżnikowski R., Trzybińska D., Rant W., 1995: Charakterystyka wzrostu oraz wstępna przyżyciowa i poubojowa ocean umięśnienia jagniąt typu corriedale i ich mieszańców z owcą żelazneńską. Zesz. Nauk. PTZ, 22, 7-11.

 20. 12. Niżnikowski R., Jankowski St., Rant W., 1995: Wpływ wybranych czynników na wskaźniki rozrodu polskich owiec nizinnych. Zesz. Nauk PTZ, 19, 69-83.

 21. 13. Niżnikowski R., Jankowski St., Rant W., 1995: Wstępne wyniki rozrodu owiec wrzosówek użytkowanych rozpłodowo w różnych okresach roku. Zesz. Nauk. PTZ, 19, 123-127.

 22. 14. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Radzik-Rant A., 1997: Wstępna ocena oddziaływania genotypu oraz metody użytkowania mlecznego na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego i tempo wzrostu jagniąt. Zesz. Nauk. PTZ, 34:69-78.

 23. 15. Niżnikowski R., Rant W., 1997: Ocena wpływu ojców na poziom wybranych cech mleczności maciorek wschodniofryzyjskiej owcy mlecznej i typu corriedale. Zesz. Nauk. PTZ, 34:123-131.

 24. 16. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Daszkowska E., 1997: The effect of crossbreeding of the Polish Lowland sheep of Żelazna variety and Polish Wrzosówka sheep on the chosen performance traits of their progeny. Ann. Warsaw Agric. Univ. Anim. Sci. 33: 6

 25. 17. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Czarniak B., 1997: The effect of crossbreeding of ewes of the Polish Lowland sheep of Żelazna variety with rams of meat breeds on the chosen performance traits of their progeny. Ann. Warsaw Agric. Univ. Anim. Sci. 3

 26. 18. Niżnikowski R., Medebeukov K., Rant W., Veress L., 1998: New possibilities for the use of Merino Breeds from central and Eastern Europe and Central Asia. Hung. J. of Anim. Prod., 47, 65-70.

 27. 19. Niżnikowski R. Rant W., Jagiełło M., Sztych D., 1998: Charakterystyka wzrostu oraz przyżyciowa i poubojowa ocena jagniąt typu corriedale i ich mieszańców po trykach rasy merynos booroola. Zesz. Nauk. PTZ, 37:85-94.

 28. 20. Niżnikowski R., Kużnicka E., Rant W., 1998: Poziom produkcji wełny u polskich owiec nizinnych odmiany żelazneńskiej, doskonalonych w kierunku poprawy cech rozrodu w zależności od pory i typu urodzenia. Zesz. Naukowe ZHOiK KSz.HZw. SGGW, 2:107-115.

 29. 21. Niżnikowski R., Sztych D., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., Kallweit E., 1998: Wstępna charakterystyka okrywy i pomiary ciała owiec z grupy północnych krótkoogoniastych utrzymywanych na terenie Polski i Niemiec. Zesz. Naukowe ZHOiK KSz.HZw. SGGW,

 30. 22. Niżnikowski R., Sztych D., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., Plago D., 1998: Wstepne porównanie wybranych cech okrywy i pomiarów ciała wrzosówek polskich z owcami tego samego typu na Białorusi. Zesz. Naukowe ZHOiK KSz.HZw. SGGW, 2:124-129.

 31. 23. Gliński M., Niżnikowski R., Rant W., Karwata T., 1998: Wpływ wybranych czynników na oceniane cechy użytkowości świniarek w związku z pracami dotyczącymi ustalenia wzorca rasowego. Zesz. Naukowe ZHOiK KSz.HZw. SGGW, 2:130-143.

 32. 24. Niżnikowski R., Rant W., Kuźnicka E., Sztych D., Radzik-Rant A., 1999: Ocena wpływu użytkowania mlecznego na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego u polskich owiec nizinnych odmiany żelazneńskiej. Zesz. Nauk. PTZ, 43, 189-197.

 33. 25. Niżnikowski R., Rant W., Kuźnicka E., Sztych D., Radzik-Rant A., Sulimowska M., 1999: Wpływ metody użytkowania mlecznego na rozwój masy ciała jagniąt oraz cechy użytkowości wełnistej matek. Zesz. Nauk. PTZ, 43, 183-187.

 34. 26. Niżnikowski R., Jagiełło M., Rant W., Gliński M., 1999: Wpływ dokarmiania jagniąt środkami mlekozastępczymi na tempo ich wzrostu i wartość rzeźną. Zesz. Nauk. PTZ, 43, 199-207.

 35. 27. Rant W., Niżnikowski R., Gliński M., Siedlecki J., 1999: Wpływ metody użytkowania mlecznego polskich owiec nizinnych odmiany żelazneńskiej na poziom wybranych cech tuczu i umięśnienia jagniąt. Zesz. Nauk. PTZ, 46 77-86.

 36. 28. Niżnikowski R., Rant W., Radzik-Rant A., Sztych D., Kuźnicka E., 1999: Poziom mleczności oraz możliwości użytkowania mlecznego owiec różnych genotypów na podstawie badań wykonanych w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz SGGW. Zesz. Naukowe ZHOiK KSz.HZw. SGG

 37. 29. Niżnikowski R., Kieć W., Rant W., Błahuta B., 1999: Poziom i kierunki użytkowania owiec rasy wrzosówka w Polsce. Zesz. Naukowe ZHOiK KSz.HZw. SGGW, 3: 117-186.

 38. 30. Niżnikowski R. Rant W., Sztych D., Kuźnicka E., Gosławski W., 1999: Stan aktualny, efekty doskonalenia w kierunku poprawy cech rozrodu oraz prace nad zachowaniem w pogłowiu polskich owiec nizinnych typu corriedale i odmiany żelazneńskiej. Zesz. Naukow

 39. 31. Niżnikowski R., Kuźnicka E., Wierzchoś E., Murawski M., Rant W., 1999: Wykorzystanie metod biotechnicznych w pracach nad doskonaleniem cech rozrodu u polskich owiec nizinnych odmiany żelazneńskiej. Zesz. Naukowe ZHOiK KSz.HZw. SGGW, 3: 236-242.

 40. 2. Podręczniki, skrypty

 41. 1. Gruszecki T., Knapik J., Rant W., 1995: Metody oceny jagniąt rzeźnych. Intensywna produkcja jagniąt. PHARE/FAPA, 137-153.

 42. 2. Rant W., 1998: Hodowla owiec. Podręcznik akademicki pod redakcją M. Wójcikowskiej Soroczyńskiej, rozdział: „Genetyka owiec i podstawy pracy hodowlanej.” Fundacja „Rozwój SGGW”.

 43. 3. Inne publikacje

 44. 1. Dzik A., Niżnikowski R., Rant W., 1997: Wybrane aspekty pracy hodowlanej nad doskonaleniem cech rozrodu u polskich owiec nizinnych . „Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec”. Fundacja „Rozwój SGGW&

 45. 2. Jagiełło M., Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., 1997: Ocena jakości tusz jagniąt polskich owiec nizinnych i wrzosówek w porównaniu do ich mieszańców pochodzących po trykach berrichone du cher. „Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wygin

 46. 3. Niżnikowski R., Kieć W., Błachuta B., Rant W., 1997: Stan aktualny oraz wybrane zagadnienia dotyczące użytkowania wrzosówek utrzymywanych w ramach programu hodowli zachowawczej. „Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmi

 47. 4. Niżnikowski R., Rant W., 1997: Prace twórcze zmierzające do wytworzenia polskich owiec nizinnych odmiany żelazneńskiej o użytkowości wełnisto-mięsnej. „Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec”. Fundacja &

 48. 3.1. Publikacje w materiałach konferencyjnych wydrukowane za granicą w formie pracy naukowej:

 49. 1. Nowak W., Niżnikowski R., Rant W., Tyszka Z.J., Janikowski W.T., 1993: The influence of factors connected with sheep udders on production traits evaluated during lactation .1. The cell elements in milk. Allattenyesztes es Takarmanyozas (suppl 1). 5th I

 50. 2. Nowak W., Niżnikowski R., Rant W., Tyszka Z.J., Janikowski W.T., 1993: The influence of factors connected with sheep's udders on production traits evaluated during lactation. 2. The type and consistency of udder. Allattenyesztes es Takarmanyozas (suppl

 51. 3.2. Publikacje w materiałach konferencyjnych wydrukowane za granicą w formie abstraktu:

 52. 1. Niżnikowski R., Janikowski W.T., Rant W., 1992: The investigations of M.L.D. changes during growth of lambs descended from different breed types. 43 Meeting of EAAP in Madrid, 13-17 Sept. 1992, Vol. 2, 374-375.

 53. 2. Rant W., Niżnikowski R., Janikowski W.T., 1993: The investigations on body weight growth and carcass quality of lambs descended from different genetic groups. Meeting of EAAP in Arhus, 16-19 August 1993, Vol 2, 236-237.

 54. 3. Niżnikowski R., Jankowski St., Tyszka Z.J., Rant W., 1993: The influence of different terms of mating on reproduction performance of Polish Wrzosówka breed of sheep. Meeting of EAAP in Arhus, 16-19 August 1993, Vol 2, 192-193.

 55. 4. Rant W., Niżnikowski R., Tyszka Z.J., Sztych D., 1994: The dependencies between wool production and milk yield at chosen sheep breeds. Meeting of EAAP in Edinburg, 5-8 September 1994, Vol I, 285.

 56. 5. Rant W., Niżnikowski R., 1996: The preliminary investigations on adopting live ultrasonic measurements in meatiness estimation of slaughter lambs. Meeting of EAAP in Lillehamer, Norwegia.

 57. 6. Jagiełło M., Niżnkowski R., Rant W., 1998: The preliminary results of the influence of additional feeding of lambs by the milk supplement on their carcass quality. 49th Meeting of EAAP in Warsaw, 24-27 August 4:79.

 58. 7. Niżnikowski R., Rant W., 1998: The carcass quality of Corriedale ram lambs in comparison to its crossbreeds with Booroola rams slaughtered at 30 kg of body weight. 49th Meeting of EAAP in Warsaw, 24-27 August 4:238.

 59. 8. Radzik-Rant A., Rant W., Niżnikowski R., 1998: Fatty acid composition depend on genotype, the body weight and fatness of the lambs. 49th Meeting of EAAP in Warsaw, 24-27 August 4:239.

 60. 4. Niepublikowane opracowania, w tym prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy

 61. 1. Rant W., 1994: Sprawozdanie z projektu badawczego 5 S304 074 04. Pomiary ultrasonograficzne a poubojowa ocena w badaniach rozwoju umięśnienia jagniąt z uwzględnieniem płci, genotypu i wieku.

 62. 2. Niżnikowski R., Rant W., 1997: Sprawozdanie z projektu badawczego 5 S304 075 04. Ocena użytkowości mieszańców owiec typu corriedale z trykami Dorset Horn uzyskanymi w trakcie pracy nad wytworzeniem syntetycznej linii mięsnej.

 63. 5. PRACA DOKTORSKA

 64. Rant W., 1999: Poziom wybranych cech użytkowości mieszańców pochodzących z krzyżowania maciorek typu corriedale z trykami dorset horn, prowadzonego w ramach badań nad wytworzeniem syntetycznej linii mięsnej.

 65. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA

 66. 1. W czasopismach recenzowanych

 67. 1. Rant W., Niżnikowski R., Kuźnicka E., Sztych D., Radzik-Rant A., Siedlecki J., 2000: Przydatność do tuczu i wartość mięsna jagniąt oraz masa wełny matek w zależności od metody użytkowania mlecznego. Rocz. Nauk. Zoot. z. 8, 93-97.

 68. 2. Rant W., Radzik-Rant A., Niżnikowski R., 2000: Metody oceny tusz i jakości mięsa owiec. Zesz. Nauk PTZ 52, 115-126.

 69. 3. Niżnikowski R., Rant W., Korczak B., 2000: Wybrane aspekty rozrodu kóz. Ann. Warsaw Agric. Univ. Anim. Sci. 37: 31-42.

 70. 4. Rant W., Niżnikowski R., Radzik-Rant A., Sztych D., Kuźnicka E., 2001: The influence of milking method on reproductive features and wool performance of ewes as well as growth rate and fleshiness of their progeny. Archiv Tierzucht-Archives of Animal Bre

 71. 5. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., 2001: The level of consumption milk production of Polish Lowland sheep depend on milking method. Archiv Tierzucht -Archives of Animal Breeding, vol 44, 309-314.

 72. 6. Rant W., 2001: Wykorzystanie techniki USG przy ocenie mięsności jagniąt mieszańców pochodzących z krzyżowania wypierającego polskiego Corriedale rasą Dorset Horn. Roczn. Nauk Zoot. z. 11, 181-190.

 73. 7. Niżnikowski R., Rant W., 2002: Wpływ sposobu pozyskiwania mleka owiec żelazneńskich na zmiany zachodzące w jego składzie chemicznym podczas laktacji. Prace i Materiały Zootechniczne, 14, 135-141.

 74. 8. Rant W., Niżnikowski R., 2003: Charakterystyka wzrostu oraz poziom umięśnienia i otłuszczenia jagniąt w stadzie polskiej owcy nizinnej selekcjonowane w kierunku wysokiej plenności. Zeszyty Naukowe PTZ, 68 (3), 147-157.

 75. 9. Niżnikowski R., Rant W., 2003: Efekty pracy hodowlanej prowadzonej w kierunku doskonalenia cech rozrodu u polskich owiec nizinnych odmiany żelazneńskiej. Roczniki Nauk. Zoot., t. 30, z. 2, 283-296.

 76. 10. Radzik-Rant A., Kaba J., Rant W., 2003: Analiza zmian zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu okrywowym owiec w wieku od 6 do 14 miesięcy. Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska, Sectio EE, vol. XXI, N1, 14, 109-114.

 77. 11. Kuźnicka E., Potrzebowska P., Rant W., Niżnikowski R., 2003: Porównanie cech rozrodu i rozkładu urodzeń u wrzosówki i polskiej owcy nizinnej odmiany żelaźnieńskiej. Zeszyty Naukowe PTZ, 68 (3), 37-46.

 78. 12. Kuźnicka E., Rant W., Niżnikowski R., 2004: Przydatność rasy polskiej białej uszlachetnionej do krzyżowania z kozłami burskimi w celu poprawy użytkowości mięsnej potomstwa. Zeszyty Naukowe PTZ, 72 (3), 165-172.

 79. 13. Rant W., Niżnikowski R., Radzik-Rant A., 2005: Masa miotu urodzonego w stadzie polskiej owcy nizinnej selekcjonowane w kierunku wysokiej plenności. Rocz. Nauk. Zoot., z 21, 57-60.

 80. 14. Kuźnicka E., Rant W., Niżnikowski R., 2005: Ocena użytkowości rozpłodowej owcy żelaźnieńskiej na podstawie życiowych wyników rozrodu, Rocz. Nauk. Zoot., z 21, 41-44.

 81. 15. Kuźnicka E., Rant W., 2005: The influence of different maintenance and ewe’s body weight on ovulation rate and litter birth weight. Animals and Environment, Proceedings ISAH, vol. 1: 489-492.

 82. 16. Radzik-Rant A., Kaba J., Rant W., 2005: The changes of fatty acids profile in adipose tissue of sheep depending on feeding period analyzed in l ive animals. Animals and Environment, Proceedings ISAH, vol. 1: 304-307.

 83. 17. Niżnikowski R., Rant W., Popielarczyk D., Strzelec E., Brudka G., 2007: Wpływ typu urodzenia i płci na cechy rozrodu i masy ciała u wysokoplennych owiec rasy wrzosówka polska. Medycyna Wet. 63 (3), 364-368.

 84. 18. Radzik-Rant A., Rant W., 2007: Wpływ oleju lnianego w diecie maciorek karmiących na profil kwasów tłuszczowych tkanki zapasowej. Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska, Sectio EE, vol. XXV, (1),21-27.

 85. 19. Niżnikowski R., Rant W., Popielarczyk D., Strzelec E., Czarniak B., 2007: Wpływ wybranych czynników na cechy rozrodu i masy ciała polskich owiec nizinnych odmiany żelazneńskiej. Roczniki Nauk. PTZ, t. 3, nr 2, 79-87.

 86. 20. Kuźnicka E. Rant W., Radzik-Rant A., 2008: Adversities and opportunities with production of “oscypek” cheese and traditional grazing system of Polish Mountain Sheep. Option Mediterraneennes, Series A, 78, 405-408.

 87. 21. Kuźnicka E. Rant W., Radzik-Rant A., 2008: The growth rate and carcass quality of lambs of Żelaźnieńska Sheep reared in different maintenance conditions. Option Mediterraneennes, Series A, 78, 263-266.

 88. 22. Kuźnicka E. Rant W., 2008: Comaprison of ewe milk production and lamb growth on żelazneńska sheep kept in barn or under overhead shelter. Ann. Animal Science, vol. 8, no. 2, 175-183.

 89. 23. Radzik-Rant A., Rozbicka-Wieczorek A., Czauderna M., Rant W., 2010: Analiza izomerów CLA w mleku rodzimych ras owiec z wykorzystaniem argentometrycznej chromatografii cieczowej (Ag+ - HPLC). Roczniki Naukowe PTZ, t. 6, nr 4, 113-121.

 90. 24. Radzik-Rant A., Makowiecka D., Rant W., Rozbicka-Wieczorek A., 2011: The coat characterisctic of yak maintained in conditions of the Gdańsk zoological garden. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 49, 155-161.

 91. 25. Radzik-Rant A., Rozbicka-Wieczorek A., Czuderna M., Rant W., Kuczyńska B., 2011: The chemical composition and fatty acid profile in milk of Polish Mountain Sheep and Polish Merino. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 49, 163-172.

 92. 26. Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., 2011: Indicatory wool production of Żelazneńska strain of Polish Lowland Sheep maintained In semi-open shed and barn. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 49, 173-179.

 93. 27. Radzik-Rant A., Rant W., Rozbicka-Wieczorek A., Kuźnicka E., 2012: The fatty acid composition of longissimus lumborum muscle of suckling and early-weaned dual-purpose wool/meat lambs. Archiv Tierzucht-Archives of Animal Breeding 55 (3), 285-293.

 94. 28. Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., 2012: The fatty acid composition of longissimus dorsi muscle of Polish Lowland ram lambs fattening under overhead shelter versus those in a barn. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 51, 113-118.

 95. 29. Radzik-Rant A., Rozbicka-Wieczorek A., Rant W., Czauderna M., Kuczyńska B., 2012: The content of cis-9, trans-11 CLA isomer determined by two methods in ewe milk fat. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 51, 119-126.

 96. 30. Kuźnicka E., Rant W., 2013: The Ewe's Reproductive Performance, Growth Rate and Cracass Quality of Lambs Kept in Barn vs. Those Kept under an Overhead Shelter. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 26 (2), 211-217.

 97. 31. Rozbicka_Wieczorek A., Radzik-Rant A., Rant W., Czuderna M., 2013: The content of conjugated linoleic acid (CLA) isomer groups in milk of two Polish sheep determinated by silver ion liquid chromatography (Ag+-HPLC). Folia Biologica (Kraków) 61 (1-2),

 98. 32. Rant W., 2013: Wpływ rasy i standardu wagowego na wartość rzeźną tusz i cechy jakościowe mięsa tryczków utrzymywanych w warunkach hodowli zachowawczej. Rozprawy Naukowe SGGW.

 99. 2. Podręczniki, skrypty:

 100. 1. Rant W., 2003: Chów i hodowla owiec. Skrypt akademicki pod redakcją prof . dr hab. Romana Niżnikowskiego, rozdziały: „Charakterystyka ras owiec w Polsce i na świecie”, „Użytkowanie mięsne owiec”. Wydawnictwo SGGW.

 101. 2. Radzik-Rant A., Rant W., 2005: „Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich” pod red. naukową H. Grodzkiego, praca zbiorowa.. Rozdział 5. Hodowla i użytkowanie owiec. Wydawnictwo SGGW.

 102. 3. Rant W., 2008: Chów i hodowla owiec. Skrypt akademicki pod redakcją prof. dr hab. Romana Niżnikowskiego, wyd. II poprawione i uaktualnione, rozdziały: „Charakterystyka ras owiec w Polsce i na świecie”, „Użytkowanie mięsne owiec”

 103. 3. Inne publikacje

 104. 3.1. Publikacje popularno-naukowe i popularne

 105. 1. Kuźnicka E., Rant W., Murawski M., Niżnikowski R., 2000: Wykorzystanie metod biotechnicznych w doskonaleniu cech rozrodu i mięsności owiec. Przegląd Hodowlany, 12: 11-13.

 106. 2. Radzik-Rant A., Rozbicka A., Rant W., Makowiecka D., 2010: Okrywa włosowa jaków- surowiec i element przystosowania do warunków środowiskowych. Przegląd Hodowlany, 1: 25-27.

 107. 3. Radzik-Rant A., Rant W., 2010: Możliwości zwiększania zawartości CLA w mięsie jagnięcym. Przegląd Hodowlany 10: 25-28.

 108. 4. Rant W., 2010: Czynniki genetyczne i środowiskowe kształtujące wartość rzeźną i jakość mięsa jagnięcego. Przegląd Hodowlany 11: 20-25.

 109. 5. Radzik-Rant A., Rant W., 2011: Wpływ diety na udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej jagniąt. Przegląd Hodowlany 1: 23-26.

 110. 3.2. Publikacje w materiałach konferencyjnych wydrukowane za granicą w formie abstraktu:

 111. 1. Kuźnicka E., Niżnikowski R., Rant W., Radzik-Rant A., Sztych D., 2000: The preliminary estimation of milk performance of not milk-type breed, depending on the method of milking. EAAP Haga.

 112. 2. Kuźnicka E. Rant W., Radzik-Rant A., 2006: Adversities and opportunities with production of “oscypek” cheese and traditional grazing system of Polish Mountain Sheep. Mediterranean Livestock Production: Uncertainties and Opportunities, Zarag

 113. 3. Kuźnicka E. Rant W., Radzik-Rant A., 2006: The growth rate and carcass quality of lambs of Żelaźnieńska Sheep reared in different maintenance conditions. Mediterranean Livestock Production: Uncertainties and Opportunities, Zaragossa, 18 –20 May.

 114. 3.3. Publikacje w materiałach konferencyjnych wydrukowane w kraju w formie abstraktu:

 115. 1. Rant W., Niżnikowski R., Radzik-Rant A., Sztych D., Kuźnicka E., 2001: The influence of milking method on reproductive features and wool performance of ewes as well as growth rate and fleshiness of their progeny. Results of new studies on small ruminan

 116. 2. Rant W., Gąsiorowski M., 2007: Wpływ wybranych czynników na wskaźniki rozrodu i wzrost jagniąt w stadzie polskiej owcy nizinnej. LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Warszawa, 11-14 wrzesień.

 117. 3. Rant W., Niżnikowski R., Strzelec E., Rozbicka A., Popielarczyk D., Głowacz K., 2008: Ocena tempa wzrostu oraz poziomu umięśnienia jagniąt owcy żelazneńskiej w zależności od płci i typu urodzenia. LXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechniczn

 118. 4. Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., 2009: Wpływ warunków utrzymania na funkcjonowanie aparatu włosotwórczego u polskiej owcy nizinnej odmiany żelazneńskiej. Konferencja naukowa nt. „Małe przeżuwacze elementem ekosystemu lądowego”, Lublin,

 119. 5. Radzik-Rant A., Rant W., Rozbicka A., Kuczyńska B., 2009: Profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu śródmięśniowym jagniąt polskiej owcy nizinnej ubijanych w różnym wieku. LXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego nt. "Produkcja zwierzęca w

 120. 6. Radzik-Rant A., Rozbicka A., Czauderna M., Kuczyńska B., Rant W., 2009: Fatty acid profile of ewes milk from chosen flocks of Polish Merino and Polish Mountain sheep. XXXVIII Sesja Naukowa Żywienia Zwierząt „Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO)

 121. 7. Rozbicka A., Radzik-Rant A., Czauderna M., Rant W., 2009. Profil kwasów tłuszczowych w mleku maciorek owcy Żelaźnieńskiej i owcy Pomorskiej, pochodzących z wybranych stad w Polsce. VI Konferencja Młodych Badaczy pt. „Fizjologia i Biochemia w żywi

 122. 8. Rozbicka-Wieczorek A., Radzik-Rant A., Czauderna M., Rant W., 2010. Oznaczanie izomerów CLA w mleku rodzimych ras owiec z wykorzystaniem argentometrycznej chromatografii cieczowej (Ag+ HPLC)LXXV Zjazd PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Olsztyn, 7

 123. 9. Radzik-Rant A., Rant W., Gajda M., 2013: Różnice w profilu kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej tryczków pochodzących od odmiennych genetycznie ras owiec. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Hodowli Owiec i Kóz, Kraków, 9-11 wrzesień.

 124. 10. Radzik-Rant A., Rant W., Leszczyńska E., Rozbicka-Wieczorek A., Kuczyńska B., 2013: Zawartość składników mleka owcy pomorskiej w zależności od liczby komórek somatycznych. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Hodowli Owiec i Kóz, Kraków, 9-11 wrzesień.

 125. 11. Rant W., Radzik-Rant A., 2013: Profil histologiczny włókien mięśniowych w mięśniu longissimuslumborum u tryczków żelazneńskich ubijanych w różnych masach ciała.LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Hodowli Owiec i Kóz, Kraków, 9-11 wrzesień.

 126. 4. Niepublikowane opracowania, w tym prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy

 127. 1. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Kuźnicka E., Radzik-Rant A., 2001: Sprawozdanie z projektu badawczego 5 PO6E04414. Ocena poziomu produkcji mleka konsumpcyjnego polskich owiec nizinnych oraz tempa wzrostu i poziomu umięśnienia ich jagniąt w zależno

 128. 2. Radzik-Rant A., Rant W., 2002: Sprawozdanie z projektu dofinansowanego z puli Rektora SGGW na badania własne nr 50407030011: Badania wpływu zastosowania w żywieniu matek i jagniąt dodatku oleju rybiego na profil związków lipidowych w mleku oraz tłuszcz

 129. 3. Kuźnicka E., Rant W., Radzik-Rant A., 2008: Sprawozdanie z projektu badawczego 2P06Z 020 26: Porównanie parametrów rozrodu, mleczności oraz wartości materiału rzeźnego u polskich owiec nizinnych odmiany żelezneńskiej utrzymywanych w różnych warunkach

 130. 4. Rant W., 2011: Sprawozdanie z projektu dofinansowanego z puli Rektora SGGW na badania własne: Wpływ genotypu i standardu wagowego na kształtowanie się wartości rzeźnej i cech jakościowych mięsa jagniąt w stadzie owiec objętym programem hodowli zachowaw