Employee

Aurelia Radzik-Rant


dr hab.

Aurelia Radzik-Rant

Faculty of Animal Sciences

Department of Specific Animal Breeding

+48 22 59 365 52- Graduated from High School in Garwolin

- Msc –degree received at the Faculty of Animal Husbandry in Agricultural-Technical Academy in Olsztyn

- PhD completed in Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Ph.D thesis “An attempt to improve the appraisal wool estimation” executed under the supervision of Professor Maria Wójcikowska-Soroczyńska

- Postdoctoral degree on the basis of scientific achievements and habilitation dissertation “ The modification of fatty acids content in muscle tissue of lambs by diet enriched of different source oils” was given in 2006

- Employed in Warsaw University of Life Sciences – SGGW since 1985 , currently an associate professor in the Department of Animal Breeding &Production, Sheep &Goat Breeding Division, Faculty of Animal Sciences

- Completed traineeship: Division of Fleece Evaluation in Łódź - 1982 year; Sorting Wool Trading Enterprise in the Łódź Textile Raw Materials and Leather - 1982 year; National Institute of Natural Fibres in Poznan - 1982 year

- Completed academic training: Institute of Animal Production in Stara Zagora , Bulgaria -1987 year, Central Sheep & Wool Research Institute, India - 1990/1991 years; Agricultural Research Centre of Finland, Finland -1996 year

- Main research fields are: fleece biology and evaluation of raw wool, wool as a diagnostic material, quality and health value of sheep products including: research on the modification of milk fat, intramuscular and subcutaneous fat through nutrition; effects of genotype, weight and age on the content of bioactive ingredients in meat and protein and fat fractions of sheep's milk; adaptation of farm and free-living species to the natural environmental conditions

- Ongoing research led to: the development of Polish sheep wool catalogue, pointing to ways to use and improve the wool of native Indian breeds of sheep, indicating the possibility of a favorable modification of intramuscular fat in lamb carcasses through the use of vegetable and fish oils in the diet of ewes and lambs and modified only through the maternal milk, showing a high content of bioactive compounds acting positively on human health in the milk of sheep allow for the promotion of products derived from it.

Publications

 1. Dr hab. Aurelia Radzik-Rant

 2. Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

 3. Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW

 4. WYKAZ

 5. osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

 6. 1. W czasopismach naukowych recenzowanych

 7. 1. Mercik L, Radzik A., Rusińska G., Kaczyńska M., 1983: Analiza produkcji wełny na poszczególnych partiach ciała owiec długowełnistych regionu Warmii i Mazur. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 265:252-258.

 8. 2. Wójcikowska-Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D, Żmijewska M, 1988: Wzorce grubości wełny owiec polskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 352:95-99.

 9. 3. Radzik A., 1988: Porównanie wybranych cech wełny owcy nizinnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 352: 101-105.

 10. 4. Radzik A., 1989: Analysis of same wool characteristic of Polish Lowland sheep in relation to appraisal results. Ann. of Warsaw Agric. Univ. SGGW Anim. Sc. 24: 53-58.

 11. 5. Radzik A., 1989: Comparision of fibre diameter in different variation of Lowland sheep in relation to touch-and--see appraisel. Ann. of Warsaw Agric. Univ. SGGW Anim. Sc. 24: 59-64.

 12. 6. Radzik A., Kopczyńska B., Wójcikowska-Soroczyńska M., 1989: Analiza parametrów ilościowych i jakościowych run młodych owiec w świetle pomiarów. Przegląd Literatury Zoot. Rocz. XXXV: 354-359.

 13. 7. Wójcikowska-Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., 1989: Katalog wełny owiec polskich. Przegląd Literatury Zoot. Rocz. XXXV: 349-353.

 14. 8. Wójcikowska-Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., 1993: Owce występujące w kraju i ich wełna. Wyd. Izba Wełny w Gdyni.

 15. 9. Wójcikowska-Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D, Żmijewska M, 1994: Catalogues of Polish Sheep Wool. Ann. Warsaw Agric. Univ. Anim. Sc. 30: 51-57.

 16. 10. Radzik-Rant A., Kapel A, Wójcikowska-Soroczyńska M, 1994: Badania udziału makro i mikroelementów w okrywie włosowej owiec w różnych okresach ciąży. Zesz. Naukowe PTZ, 13: 75-82.

 17. 11. Radzik-Rant A., Chopra S.K., Lonkar P.S., 1995: Study of wool quality and skin follicles in some of the typical Indian Sheep breeds. Ann. Warsaw Agric. Univ. SGGW Amin. Sc. 31: 41-46.

 18. 12. Radzik-Rant A., Sosnowska E., 1995: Zawartość oligoelementów w organizmie owiec w okresie spoczynku i stanówki. Zesz. Nauk. PTZ, 19: 19-28.

 19. 13. Radzik-Rant A., 1996: Analiza składu kwasów tłuszczowych w mięsie, tłuszczu i mleku owiec rasy wrzosówka. Zesz. Nauk. PTZ, 23:133-144.

 20. 14. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Radzik-Rant A., 1997: Wstępna ocena oddziaływania genotypu oraz metody użytkowania mlecznego na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego i tempo wzrostu jagniąt. Zesz. Nauk. PTZ, 34:69-78.

 21. 15. Radzik-Rant A., 1998: Wstępne badania nad przydatnością tłuszczu wełny w ocenie składu i zawartości kwasów tłuszczowych w organizmie owiec. Zesz. Nauk. ZHOiK, KSzHZw, SGGW, 2:92-95.

 22. 16. Niżnikowski R., Sztych D., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., Kallweit E., 1988: Wstępna charakterystyka okrywy i pomiary ciała owiec z grupy północnych krótkoogoniastych utrzymywanych na terenie Polski i Niemiec. Zesz. Nauk. ZHOiK, KSzHZw. SGGW, 2

 23. 17. Niżnikowski R., Sztych D., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., Plago D., 1998: Wstępne porównanie wybranych cech okrywy i pomiarów ciała wrzosówek polskich z owcami tego samego typu na Białorusi. Zesz. Nauk. ZHOiK, KSzHZw, SGGW, 2:130-143.

 24. 18. Niżnikowski R., Rant W., Radzik-Rant A., Sztych D., Kuźnicka E., 1999: Poziom mleczności oraz możliwości użytkowania mlecznego owiec różnych genotypów na podstawie badań wykonanych w Zakłądzie Hodowli Owiec i Kóz SGGW. Zesz. Nauk. ZHOiK, KSzHZw, SGGW,

 25. 19. Radzik-Rant A., 1999: Skład kwasów tłuszczowych oraz analiza rzeźna tusz jagniąt różnych genotypów ubijanych w masie ciała 22 i 30 kg. Zesz. Nauk. PTZ, 43: 265-274.

 26. 20. Niżnikowski R., Rant W., Kuźnicka E., Sztych D., Radzik-Rant A., Sulimowska M., 1999: Wpływ metod użytkowania mlecznego na rozwój masy ciała jagniąt oraz cechy użytkowości wełnistej. Zesz. Nauk. PTZ, 43: 183-188.

 27. 21. Niżnikowski R., Rant W., Kuźnicka E., Sztych D., Radzik-Rant A., 1999: Ocena wpływu metody użytkowania mlecznego na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego u polskich owiec nizinnych odmiany żeleźnieńskiej. Zesz. Nauk PTZ, 43: 189-198.

 28. 22. Rant W, Niżnikowski R, Kuźnicka E, Sztych D, Radzik-Rant A, Siedlecki J, 2000: Przydatność do tuczu i wartość mięsna jagniąt oraz masa wełny matek w zależności od metody użytkowania mlecznego. Rocz. Nauk Zoot. Supl. z. 8: 93-99.

 29. 23. Niżnikowski R, Rant W, Radzik-Rant A, Kuźnicka E, Sztych D, 2000: Wpływ metody użytkowania mlecznego polskich owiec nizinnych odmiany żelazneńskiej na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego. Zeszyty Nauk. AR we Wrocławiu Nr. 399, 225-232.

 30. 24. Rant W, Radzik-Rant A, Niżnikowski R, 2000: Metody oceny tusz i jakości mięsa owiec. Zesz. Nauk. PTZ 52, 115-126.

 31. 25. Rant W, Niżnikowski R, Radzik-Rant A, Sztych D, Kuźnicka E, 2001: The influance of milking method on reproductive features and wool performance of ewes as well as growth rate and fleshiness of their progeny. Archives of Animal Breeding vol. 44, 213-21

 32. 26. Niżnikowski R, Rant W, Sztych D, Radzik-Rant A, Kuźnicka E, 2001: The level of consumption milk production of Polish Lowland sheep depend on milking method. Archives of Animal Breeding vol. 44,309-314.

 33. 27. Radzik-Rant A., Kaba J, Rant W, 2003: Analiza zmian zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu okrywowym owiec w wieku od 6 do 14 miesięcy. Annales UMCS Sectio EE Zootechnica. Vol.XXI, N1, 14: 109-114.

 34. 28. Radzik-Rant A., Wiśniewska D, 2003: Analiza porównawcza wybranych cech wełny owiec żelazneńskich badanych obecnie i 20 lat temu. Zesz. Nauk. PTZ 68. z. 3: 187-192.

 35. 29. Sztych D., Radzik-Rant A., Chilczuk M, 2003: Charakterystyka okrywy włosowej i wybranych cech pokroju owiec romanowskich. Zesz. Nauk. PTZ 68 z. 3: 195-200.

 36. 30. Radzik-Rant A., Kaba J., Rant W., 2005: The changes of fatty acids profile in adipose tissue of sheep depending on feeding period analyzed in five animals. Animals and Environment, Proceedings ISAH, vol. 1: 304-307.

 37. 31. Rant W. Niżnikowski R., Radzik-Rant A., 2005: Masa miotu urodzonego w stadzie owcy żelaźnieńskiej selekcjonowanej w kierunku wysokiej plenności. Roczn. Nauk. Zoot. Supl. z. 21: 57-60.

 38. 32. Radzik-Rant A., 2005: Modyfikacja skłądu kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka i tkance zapasowej maciorek poprzez zastosowanie w żywieniu oleju lnianego. Roczn. Nauk. Zoot. Supl. z. 21: 77-80.

 39. 33. Radzik-Rant A., 2005: Modyfikowanie zawartości kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej jagniąt poprzez wzbogacanie diety olejami różnego pochodzenia. Rozprawy Naukowe SGGW

 40. 34. Radzik-Rant A., Rant W., 2007: Wpływ oleju lnianego w diecie maciorek karmiących na profil kwasów tłuszczowych tkanki zapasowej. Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska, Sectio EE, vol. XXV, (1),21-27.

 41. 35. Rozbicka A., Radzik-Rant A., 2007: Analiza porównawcza wybranych cech okrywy lamy i alpaki. Rocz. Nauk. PTZ t. 3, 4:339-345

 42. 36. Kuźnicka E. Rant W., Radzik-Rant A., 2008: The growth rate and carcass quality of lambs of Żelaźnieńska Sheep reared in different maintenance conditions, Zaragossa, Option Mediterraneennes, Series A, 78, 263-266.

 43. 37. Kuźnicka E. Rant W., Radzik-Rant A., 2008: Adversities and opportunities with production of “oscypek” cheese and traditional grazing system of Polish Mountain Sheep, Zaragossa, Option Mediterraneennes, Series A, 78, 405-408.

 44. 38. Radzik-Rant A., Wojnarska M., 2008: Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe w gospodarce pasterskiej Huculszczyzny i Podhala. Wiadomości Zootechniczne, R XLVI, 2:29-37.

 45. 39. Radzik-Rant A., Rozbicka-Wieczorek A., Czauderna M., Rant W., 2010: Analiza izomerów CLA w mleku rodzimych ras owiec z wykorzystaniem argentometrycznej chromatografii cieczowej (Ag+ - HPLC). Roczniki Naukowe PTZ, t. 6, nr 4, 113-121.

 46. 40. Radzik-Rant A., Rozbicka A., Rant W., Makowiecka D., 2010: Okrywa włosowa jaków- surowiec i element przystosowania do warunków środowiskowych. Przegląd Hodowlany, 1: 25-27.

 47. 41. Radzik-Rant A., Rant W., 2010: Możliwości zwiększania zawartości CLA w mięsie jagnięcym. Przegląd Hodowlany 10: 25-28.

 48. 42. Radzik-Rant A., Makowiecka D., Rant W., Rozbicka-Wieczorek A., 2011: The coat characterisctic of yak maintained in conditions of the Gdańsk zoological garden. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 49, 155-161.

 49. 43. Radzik-Rant A., Rozbicka-Wieczorek A., Czuderna M., Rant W., Kuczyńska B., 2011: The chemical composition and fatty acid profile in milk of Polish Mountain Sheep and Polish Merino. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 49, 163-172.

 50. 44. Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., 2011: Indicatory wool production of Żelazneńska strain of Polish Lowland Sheep maintained In semi-open shed and barn. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 49, 173-179.

 51. 45. Radzik-Rant A., Rant W., 2011: Wpływ diety na udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej jagniąt. Przegląd Hodowlany 1: 23-26.

 52. 46. Radzik-Rant A., Rant W., Rozbicka-Wieczorek A., Kuźnicka E., 2012: The fatty acid composition of longissimus lumborum muscle of suckling and early-weaned dual-purpose wool/meat lambs. Archiv Tierzucht 55 (3), 285-293.

 53. 47. Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., 2012: The fatty acid composition of longissimus dorsi muscle of Polish Lowland ram lambs fattening under overhead shelter versus those I n a barn. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 51, 113-118.

 54. 48. Radzik-Rant A., Rozbicka-Wieczorek A., Rant W., Czauderna M., Kuczyńska B., 2012: The content of cis-9, trans-11 CLA isomer determined by two methods in ewe milk fat. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 51, 119-126.

 55. 49. Rozbicka-Wieczorek A., Radzik-Rant A., Rant W., Czauderna M., 2013: The content of conjugated linoleic acid (CLA) isomer groups in milk of two polish sheep breeds determined by silver ion liquid chromatography (Ag+-HPLC). Folia Biologica, vol. 61,1-2:

 56. 2. Podręczniki i skrypty

 57. 1. Radzik-Rant A., 1995: „Intensywna produkcja jagniąt” pod red. R. Rzepeckiego, praca zbiorowa. Wydawnictwo FAPA

 58. Rozdział 11: Inne surowce owczarskie i ich wykorzystanie Cz. 1 Wełna: 153-157.

 59. 2. Radzik-Rant A., 1998: „Chów i hodowla zwierząt” pod red. naukową J. Kulisiewicza, praca zbiorowa. Wyd. EWES, Warszawa.Rozdział 5: Hodowla owiec: 329-396.

 60. 3. Radzik-Rant A., 1998: „Hodowla owiec” pod red. naukową M. Wójcikowskiej-Soroczyńskiej, praca zbiorowa. Wyd. Fundacja "Rozwój SGGW"

 61. Rozdział IV: Typy użytkowe i rasy owiec: 36-61

 62. Rozdział V: Rozród owiec: 62-82

 63. RozdziałXIII: Pomieszczenia dla owiec: 197-211.

 64. 4. Radzik-Rant A., 2003: „Hodowla i chów owiec” pod red. naukową R. Niżnikowskiego, praca zbiorowa. Wydawnictwo SGGW.

 65. Rozdział 3: Budowa i cechy runa owczego: 32-46

 66. Rozdział 6: Jakość i walory zdrowotne mięsa owczego: 75-83.

 67. 5. Radzik-Rant A., Rant W., 2005: „Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich” pod red. naukową H. Grodzkiego, praca zbiorowa. Wydawnictwo SGGW

 68. Rozdział 5. Hodowla i użytkowanie owiec: 403-477.

 69. 6. Radzik-Rant A., 2008: Hodowla i chów owiec pod red. R. Niżnikowskiego, praca zbiorowa. Wydawnictwo SGGW. Wydanie II poprawione i uzupełnione

 70. Rozdział 3: Budowa i cechy runa owczego: 33-47

 71. Rozdział 6: Jakość i walory zdrowotne mięsa owczego: 76-84.

 72. 3. Pozostałe publikacje

 73. 3.1. Publikacje w materiałach konferencyjnych wydrukowane w kraju w układzie pracy naukowej

 74. 1. Wójcikowska-Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., Żmijewska M., 1985: Występowanie sortymentów wełny w runach owiec polskich rozpatrywanych pod kątem wzorców wełny. Materiały konferencyjne Lantech' 85:16-51, Gdynia.

 75. 2. Radzik A., 1986: Próba doskonalenia oceny organoleptycznej wełny. Międzynarodowa Konferencja Wełniarska, Metlan'86 Mat. Konf. Część 2: 76-85.

 76. 3. Radzik A., Pawlus. U, 1989: Badania runa owiec rasy Berrichone du Cher. Krajowa Konferencja Wełniarska Lantech'89. Mat. Konf. Cz.2: 79-90.

 77. 4. Radzik A., Kopczyńska B., 1991: Zastosowanie pomiarów wełny w ocenie stada. V Międzynarodowa Konferencja Wełniarska Metlan'91. Mat. Konf.: 63-66.

 78. 5. Radzik-Rant A., Chopra S.K., Lonkar P.S., 1995: Improved and indigenous sheep breeds in arid and semi-arid region of the India. Międzynarodowe sympozjum “Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt", Proceedings International Symposium on Con

 79. 3.2. Publikacje w materiałach konferencyjnych wydrukowane za granicą w formie abstraktu

 80. 1. Radzik-Rant A, Wójcikowska-Soroczyńska M, Sztych D, Niżnikowski R: 1995, The changes of mineral elements content connected with a physiological period of sheep. 46th Meeting of EAAP in Prague, 4-7 September 1995, 1: 110.

 81. 2. Radzik-Rant A., Rant W., Niżnikowski R., 1998: Fatty acid composition depend on the genotype, the body weight and fatnes of the lambs. 49th Meeting of EAAP in Warsaw, 24-27 August, 4:238.

 82. 3. Radzik-Rant A., Sztych D., Niżnikowski R., 1999: The production, wool trade and wool quality in Poland. 50th Meeting of EAAP in Zurich, 22-26 August, 5: 265.

 83. 4. Kuźnicka E., Niżnikowski R., Rant W., Radzik-Rant A., Sztych D., 2000: The preliminary estimation of milk performance of not milk-type breed, depending on the method of milking. 51th Meeting of EAAP, Haga

 84. 5. Kuźnicka E. Rant W., Radzik-Rant A., 2006: Adversities and opportunities with production of “oscypek” cheese and traditional grazing system of Polish Mountain Sheep. Mediterranean Livestock Production: Uncertainties and Opportunities, Zarag

 85. 6. Kuźnicka E. Rant W., Radzik-Rant A., 2006: The growth rate and carcass quality of lambs of Żelaźnieńska Sheep reared in different maintenance conditions. Mediterranean Livestock Production: Uncertainties and Opportunities, Zaragossa.

 86. 3.3. Publikacje w materiałach konferencyjnych wydrukowane w kraju w formie abstraktu

 87. 1. Radzik-Rant A., 2003: Wpływ różnych metod utrzymania i żywienia na jakość wełny karmiących maciorek owcy żelazneńskiej. Konferencja „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, Lublin 22-23 wrzesień: 151.

 88. 2. Radzik-Rant A., Kaba J., Rant W., 2004: The changes of lipid content in adipose tissue of sheep depending on feeding period analyzed on live animals. Biotechnology new perspectives of feed and food production. International Scientific Conference, Waras

 89. 3. Rozbicka A., Radzik-Rant A., 2007: Analiza porównawcza wybranych cech okrywy lamy i alpaki. LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Warszawa, 11-14 wrzesień.

 90. 4. Radzik-Rant A., Rozbicka A., Czuderna M., Kuczyńska B., Rant W., 2009: Profil kwasów tłuszczowych w mleku maciorek z wybranych stad merynosa polskiego i polskiej owcy górskiej. XXXVIII Sesja Naukowa Żywienia Zwierząt „ Pasze zmodyfikowane (GMO) i

 91. 5. Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., 2009: Wpływ warunków utrzymania na funkcjonalność aparatu włosotwórczego u owiec nizinnych odmiany żelaźnieńskiej. Konferencja naukowa „ Małe przeżuwacze elementem ekosystemu lądowego”. Uniwersytet przy

 92. 6. Radzik-Rant A., Rant W., Rozbicka A., Kuczyńska B., 2009: Profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu śródmięśniowym jagniąt polskiej owcy nizinnej ubijanych w różnym wieku. LXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego nt. "Produkcja zwierzęca w

 93. 7. Radzik-Rant A., Rozbicka A., Czauderna M., Kuczyńska B., Rant W., 2009: Fatty acid profile of ewes milk from chosen flocks of Polish Merino and Polish Mountain sheep. XXXVIII Sesja Naukowa Żywienia Zwierząt „Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO)

 94. 8. Rozbicka A., Radzik-Rant A., Czauderna M., Rant W., 2009. Profil kwasów tłuszczowych w mleku maciorek owcy Żelaźnieńskiej i owcy Pomorskiej, pochodzących z wybranych stad w Polsce. VI Konferencja Młodych Badaczy pt. „Fizjologia i Biochemia w żywi

 95. 9. Rozbicka-Wieczorek A., Radzik-Rant A., Czauderna M., Rant W., 2010. Oznaczanie izomerów CLA w mleku rodzimych ras owiec z wykorzystaniem argentometrycznej chromatografii cieczowej (Ag+ HPLC). LXXV Zjazd PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Olsztyn,

 96. 10. Radzik-Rant A., Rant W., Gajda M., 2013: Różnice w profilu kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej tryczków pochodzących od odmiennych genetycznie ras owiec. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Hodowli Owiec i Kóz, Kraków, 9-11 wrzesień.

 97. 11. Radzik-Rant A., Rant W., Leszczyńska E., Rozbicka-Wieczorek A., Kuczyńska B., 2013: Zawartość składników mleka owcy pomorskiej w zależności od liczby komórek somatycznych. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Hodowli Owiec i Kóz, Kraków, 9-11 wrzesień.

 98. 12. Rant W., Radzik-Rant A., 2013: Profil histologiczny włókien mięśniowych w mięśniu longissimus lumborum u tryczków żelazneńskich ubijanych w różnych masach ciała. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Hodowli Owiec i Kóz, Kraków, 9-11 wrzesień.

 99. 3.4. Publikacje popularno-naukowe i popularne

 100. 1. Radzik A, 1986: Grubość wełny owiec nizinnych w aspekcie jej oceny. Technik Włókienniczy. 11-12: 23-25.

 101. 2. Radzik-Rant A, Sztych D, Niżnikowski R, 2000: Produkcja, obrót i jakość wełny w Polsce. Przegląd Hod. 3, 21-26.

 102. 3. Radzik-Rant A., 2008: Modyfikowanie zawartości składników prozdrowotnych w produktach owczych. Przegląd Hodowlany, 11: 17-21.

 103. 3. Niepublikowane opracowania, w tym prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy, itp.

 104. 1. Wójcikowska –Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., Kopczyńska B., 1988: Sprawozdanie z tematu badawczego nr 30108.3. Opracowanie wzorców sortymentów dla czystorasowych owiec hodowanych w Polsce. W ramach celu 9.1: Wykorzystanie oceny wartości hod

 105. 2. Wójcikowska –Soroczyńska M., Radzik A., Kopczyńska B., 1990: Sprawozdanie z tematu badawczego nr 30102.3. Zastosowanie obiektywnych metod oceny wełny w hodowli owiec na przykładzie stada w RZD w Puczniewie. W ramach celu 9.1: Wykorzystanie oceny

 106. 3. Radzik A., 1991: Report on the research conducted at the Central Sheep and Wool Research Institute, Avikanagar under Indo-Polish Cultural, Education and Scientific Exchange Programme. “Study of wool quality and skin follicles in some of the typic

 107. 4. Radzik-Rant A., Rant W., Karaszewska A., Czarniak B., 2001: Sprawozdanie z uczelnianego projektu badawczego nr 50407030011. Badania wpływu zastosowania w żywieniu matek i jagniąt dodatku oleju rybiego na profil związków lipidowych w mleku i tłuszczu we

 108. 5. Niżnikowski R., Rant W., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Sztych D., 2001: Sprawozdanie z projektu badawczego KBN nr PO6EO4414. Ocena poziomu produkcji mleka konsumpcyjnego polskich owiec nizinnych oraz tempa wzrostu i poziomu umięśnienia ich jagniąt w zal

 109. 6. Kuźnicka E., Rant W., Radzik-Rant A., 2007: Sprawozdanie z projektu badawczego KBN 2P06Z 020 26 Porównanie parametrów rozrodu, mleczności oraz wartości materiału rzeźnego u polskich owiec nizinnych odmiany żelezneńskiej utrzymywanych w różnych warunka