Employee

Anna Albera-Łojek


dr inż.

Anna Albera-Łojek

Faculty of Animal Sciences

Department of Specific Animal Breeding

+48 22 59 365 46Anna Albera-Łojek:

- completed the Grammar School named A.Mickiewicza in Warsaw

- graduate of Zootechnics, Warsaw University of Life Sciences (WULS)

- since 1987 employed in the Department of Horse Breeding, Faculty of Animal Sciences, WULS

- doctorate in 2004

- research areas: Equestrian sport, estimation of breeding value

Publications

 1. 1.Łojek J., Stojanowska A., Wiszowaty K., Łojek A.: Badania nad zachowaniem źrebiąt pełnej krwi angielskiej w ciągu sześciu godzin po porodzie. Zesz. Nauk. PTZ, 50: 377-386, 2000.

 2. 2.Chrzanowski Sz., Łojek A., Adamczyk M.: Analiza kosztów utrzymania i treningu koni na torze wyścigowym w Warszawie na przykładzie dwóch stajni wyścigowych. Zesz. Nauk. Przeglądu Hodowlanego, 68 (5), 2003.

 3. 3.Chrzanowski Sz., Kurek A., Łojek A.: Porównanie przydatności handicapu generalnego i współczynnika powodzenia do oceny wyników wyścigowych koni. Zesz. Nauk. Przeglądu Hodowlanego, 68(5), 2003.

 4. 4.Łojek A.: Ocena wyników koni startujących w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w latach 1992-2000. Hodowca i Jeździec, 2005.

 5. 5.Łojek J., Janiszewska M., Łojek A.: Porównanie dzielności wyścigowej koni czystej krwi arabskiej hodowli polskiej i zagranicznej w latach 1996-2005. Zesz. Nauk. PTZ, 4, 2007.

 6. 6.Łojek Anna., Łojek Jacek.: Specyfika dobrostanu koni użytkowanych w hipnoterapii. Przegląd Hipoterapeutyczny, 1: 25-34, 2008

 7. 7.Sokół J., Sawosz E., Niemiec T., Majchrzak K., Chrzanowski Sz., Łojek A.: Taurine protects DNA of lymphocytes against oxidative alteration in trained riding horses. Animal Science Papers and Reports, 27, no. 1: 33-40; 2009

 8. 8.Łojek J., Łojek A.: Tematyka konferencji „International Equine Science Meeting” w Regensburgu (cz. I), Przegląd Hodowlany, 2, 21-25, 2009

 9. 9.Łojek J., Łojek A.: Tematyka konferencji „International Equine Science Meeting” w Regensburgu (cz. II), Przegląd Hodowlany, 4, 15-20, 2009

 10. 10.Łojek J., Kaczmarek K., Łojek A.: The effect of a Thoroughbred mare running in a Derby and its influence on her 3 –year-old racing career. Ann. Warsaw Agricult. Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 46 :261-268; 2009

 11. 11.Łojek J., Łojek A.: Systemy utrzymania koni, Katalog projektów budynków inwentarskich i gospodarczych, Wyd. Murator. 2009

 12. 12.Łojek J., Gębska M., Romanowski M., Łojek A.: Economic effects of racehorse stables management in Warsaw race track. Ann. Warsaw Agricult. Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 46 :281-288; 2009

 13. 13.Gębska M., Łojek J., Romanowski M., Łojek A.: Economic effects of racehorse stables management in the Żelazowo training centre. Scientific Messenger of Lviv national University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, 11,

 14. 14.Łojek J., Strumińska A., Łojek A.: Hipoterapia – człowiek i koń w relacji terapeutycznej. Przegląd Hodowlany, 11, 13-17; 2011

 15. 15.Łojek J., Łojek A.: Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych. Praca zbiorowa. Rozdz. 2.4 Konie w rekreacji, turystyce jeździeckiej i agroturystyce. Wyd. SGGW,94-127; 2011

 16. 16.Łojek J., Łojek A.: Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki - wybrane zagadnienia. Rozdz. 9, Turystyka konna osób niepełnosprawnych, 143-164. Wyd. SGGW; 2011

 17. 17.Łojek J., Łojek A.: Współczesna turystyka i rekreacja w Beskidzie Niskim, 105-138. Wyd. SGGW; 2012

 18. 18.Łojek J. Łojek A., Zielińska A. [in Krueger K. (Ed)]: Some factors influencing the conditio of konik polski horses (Equus caballus) free-ranging in the Biebrza National Park. Proc. Of the 2nd International Equine Science Meeting, Xenopohon Verlag, ISB

 19. Ekspertyzy i opracowania naukowe realizowane w SGGW

 20. •Opracowanie założeń do metodyki oceny wyników koni sportowych;

 21. •Opracowanie na kartach wyników sportowych koni startujących w latach 1985-199 w trzech dyscyplinach jeździeckich (skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, wszechstronny konkurs konia wierzchowego)

 22. •Wprowadzanie do bazy PZHK wyników sportowych koni (dla PZHK).