Employee

Arkadiusz Artyszak


dr inż.

Arkadiusz Artyszak

Faculty of Agriculture and Biology

Department of Agronomy

+48 22 59 327 02PhD

Scientific interests: increasing yields of sugar beet, the sugar market in the European Union

Publications

 1. Artyszak A. 2013: Zmiany w produkcji cukru w Polsce na tle Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat., t. XIII (1): 7-17.

 2. Artyszak A. 2013: Produkcja buraka cukrowego w województwie wielkopolskim w latach 2003-2011. Zesz. Nauk. SERiA, t. XV (2): 11-17.

 3. Artyszak A. 2012: Agrotechniczne i siedliskowe uwarunkowania plonowania i zdrowotności korzeni buraka cukrowego. Rozpr. Nauk. i Mon. 398. Wyd. SGGW Warszawa: ss. 154.

 4. Artyszak A. 2012: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w Polsce na tle Unii Europejskiej w I dekadzie XXI wieku. Zesz. Nauk. SERiA, t. XIV (1): 16-19.

 5. Artyszak A. 2012: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing 8 (57): 26-35.

 6. Artyszak A. 2011: Ceny cukru w latach 2008-2011. Rocz. Nauk. SERiA t. XIII (1): 21-25.

 7. Artyszak A. 2011: Szkodliwość rolnic w różnych sposobach uprawy buraka cukrowego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (4): 1805-1810.

 8. Artyszak A. 2010: Zmiany na rynku cukru w Polsce po integracji z UE. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Probl. Rol. Świat. t. 10 (XXV) (1): 5-12.

 9. Artyszak A. 2010: Produkcja buraków cukrowych w Polsce po wejściu do UE na tle pozostałych krajów członkowskich. Rocz. Nauk. SERiA t. XII (4): 9-13.

 10. Artyszak A. 2010: Szkodliwość rolnic przy zróżnicowanym przedplonie i uprawie pożniwnej pod burak cukrowy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (3): 1535-1541.

 11. Artyszak A. 2010: Wpływ zróżnicowanej uprawy pożniwnej pod burak cukrowy na ilość azotu mineralnego w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 556: 787-793.

 12. Artyszak A., Gozdowski D. 2010. Wpływ zróżnicowanej uprawy pożniwnej na przydatność dwóch odmian buraka cukrowego do produkcji biogazu. Fragm. Agron. 27 (4): 7-18.

 13. Artyszak A. 2009: Kształtowanie się ilości azotu mineralnego w glebie w zależności od wariantów uprawy pożniwnej pod burak cukrowy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 542: 59-66.

 14. Artyszak A. 2009: Następstwa trzech lat reformy rynku cukru w UE. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Probl. Rol. Świat. t. 8 (XXIII): 5-9.

 15. Artyszak A. 2009: Opłacalność produkcji buraka cukrowego w pierwszych trzech latach reformy rynku cukru (na przykładzie wybranego gospodarstwa). Rocz. Nauk. SERiA t. XI (1): 11-13.

 16. Artyszak A. 2008. Efekty reformy rynku cukru (na przykładzie wybranego gospodarstwa). Rocz. Nauk. SERiA t. X (3): 17-19.

 17. Artyszak A. 2008. Rynek cukru w UE po drugim roku reformy. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Probl. Rol. Świat. t. 4 (XIX): 30-35.

 18. Artyszak A., Kucińska K. 2008: Zmiany w produkcji cukru i buraka cukrowego w Polsce i w Unii Europejskiej spowodowane reformą rynku cukru. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekon. i Organ. Gosp. Żywn. 68: 91-103.