SGGW

11
lutego
2021

Dzień Otwarty SGGW online. Dziękujemy!

10 lutego 2021 r. po raz pierwszy w historii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Dzień Otwarty online. Kandydaci zainteresowani studiami w SGGW mogli poznać ofertę edukacyjną Uczelni oraz zasady rekrutacji na poszczególne kierunki.

Tegoroczny Dzień Otwarty to efekt współpracy Biura Promocji, 13 wydziałów SGGW, Biura Spraw Studenckich, Szkoły Doktorskiej, Uniwersytetu Otwartego oraz Biura Karier. Program obejmował prezentacje wideo wszystkich 13 wydziałów oraz Szkoły Doktorskiej, relacje studentów, ofertę kursów maturalnych Uniwersytetu Otwartego, przegląd studenckich zespołów artystycznych oraz Strefę Doradcy Zawodowego, gdzie kandydaci mogli porozmawiać na chacie z doradcą kariery oraz wykonać test kompetencji zawodowych. 

Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem kandydatów. W ciągu 10 dni lutego wirtualne stoiska SGGW odwiedziło 7 tys. osób, a tylko w środę 10 lutego – ponad 3,2 tys. kandydatów. Wyniki te dowodzą, że formuła online jest atrakcyjnym i efektywnym narzędziem do prezentowania oferty edukacyjnej zarówno uczniom, jak i nauczycielom, pedagogom szkolnym, jak i doradcom edukacyjno-zawodowym pomagającym młodzieży wybrać optymalną ścieżkę kariery.

Wydarzenie zainaugurował prorektor ds. dydaktyki, prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski. Witając uczestników podkreślił wyjątkowo przyjazną atmosferę panującą w SGGW. Wśród licznych zalet Uczelni wymienił m. in. szeroką ofertę kierunków studiów, doskonałe warunki dydaktyczne, nowoczesną infrastrukturę do kształcenia zdalnego, profesjonalną i zaangażowaną kadrę. Prorektor zwrócił także uwagę na programy studiów na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy, możliwość udziału w programie międzynarodowej wymiany studentów, a także szerokie możliwości rozwoju zainteresowań i pasji studentów, m.in. poprzez udział w licznych kołach naukowych, zespołach artystycznych czy sekcjach sportowych.

Podczas Dnia Otwartego każdy dziekan miał okazję przedstawić swój wydział wraz z opisem oferowanych kierunków studiów. Była to także możliwość spotkania ze studentami SGGW. Kandydaci mogli na czacie zadawać pytania na wszelkie nurtujące ich tematy związane z rekrutacją i studiowaniem. Największym zainteresowaniem cieszyły się: Wydział Technologii Żywności, Wydział Ekonomiczny, Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Żywienia Człowieka. Na stoisku głównym SGGW doradca kariery podpowiadał kandydatom czym się kierować przy wyborze kierunku studiów i przyszłej ścieżki zawodowej. 

Dziękujemy wszystkim pracownikom i studentom SGGW zaangażowanym w przygotowanie pierwszego w historii SGGW Dnia Otwartego online. Dziękujemy również kandydatom za wszystkie pytania i mamy nadzieję, że udało nam się na nie wyczerpująco odpowiedzieć. Do zobaczenia wkrótce na kolejnym wirtualnym spotkaniu!