Dydaktyka

WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW


Dyplomy ukończenia studiów

Wzory dyplomów wydawanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.10.2019 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: –
Elementy dyplomu zabezpieczające przed fałszerstwem oraz opis sposobu weryfikacji autentyczności:

Zabezpieczenia druków dyplomów

Wzorce dyplomów