Dydaktyka

Uniwersytet Trzeciego Wieku


STRONA INTERNETOWA URSYNOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU - PROSZĘ KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK:

www.uutw.pl

Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza rozpoczął swoją działalność w 2005 roku. Powstał on przy SGGW, gdyż zainteresowanie tą formą dokształcania i spędzania wolnego czasu jest ogromne. Do Uniwersytetu zgłaszają się osoby w różnym wieku, które chcą się dowiedzieć czegoś nowego i poznać nowych przyjaciół. Jest to także doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. Dlatego program zajęć dostosowywany jest do zgłaszanych potrzeb. W zajęciach uczestniczy co roku  około 700 słuchaczy.

 

Zajęcia są prowadzone  na terenie SGGW.  Oferta programowa UUTW obejmuje w szczególności następujące zadania:

  • wykłady, seminaria i warsztaty z różnych dziedzin;
  • gimnastyka rehabilitacyjna;
  • kursy komputerowe;
  • nauka języków obcych;
  • chór;
  • basen;
  • taniec towarzyski;
  • turystyka i rekracja;
  • imprezy kulturalne, koncerty, kino, teatr.

UUTW może także organizować inne zajęcia, stosownie do zainteresowania swoich członków oraz możliwości organizacyjnych i finansowych prowadzenia takich zajęć.

Szczegółowe plany są dostępne w informatorach wydawanych na początku każdego roku akademickiego oraz bieżących komunikatach w siedziebie UUTW.

Kontakt:

Biuro Uniwersytetu czynne od 20 września 2007r.  od poniedziałku do czwartku
w godzinach 10.00 – 14.00.
ul. Nowoursynowska 166, Prawa Podkówka, pokój nr 14

tel. (0-22) 59 315 90

e-mail: uutw@sggw.edu.pl