Dydaktyka

Żywienie człowieka i gastronomia


ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I GASTRONOMIA

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
ul. Nowoursynowska159 C
02-776 Warszawa
budynek 32; pok. A64 (parter) lub 1129 (I p.)
tel.: 22 59 37 148 lub 22 59 37 138
e-mail: marzena_czmoch@sggw.pl
e-mail: maria_jeznach@sggw.pl
http://pszcigd.sggw.pl


Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych. Program obejmuje następujące przedmioty: podstawy żywienia człowieka z elementami socjologii żywienia, towaroznawstwo i przechowalnictwo z elementami bezpieczeństwa, dietetyka, technologia gastronomiczna z elementami żywienia zbiorowego (w tym catering), projektowanie i wyposażenie zakładów gastronomicznych, obsługa konsumenta, higiena i ochrona zdrowia z elementami mikrobiologii żywności, marketing żywności i usług gastronomicznych, metodyka nauczania przedmiotów zawodowych oraz praktyka. 

Zajęcia (375 godzin dydaktycznych) odbywają się w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz praktyk. Słuchaczom udostępniane są materiały pomocnicze do realizowanych przedmiotów. W lipcu przewidziane są ćwiczenia laboratoryjne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik studiów: dr hab. Maria Jeznach
Czas trwania studiów: 3 semestry; zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018 r.
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 21 września 2018 r.
Liczba miejsc: 30 (minimalna 20)
Opłata: 1600 zł za semestr, 300 zł opłata wpisowa
Miejsce składania dokumentów: budynek 32, pokój A64 (parter) lub 1129 (I p.), w godz. 9 - 15 przed 14 sierpnia i po 3 września.

lub pocztą na adres:

Marzena Czmoch
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
Studia Podyplomowe Żywienie Człowieka i Gastronomia
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.