Dydaktyka

Zoopsychologia - problemy behawioru psów


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
budynek 23; pok. 34 lub 69
tel.: 22 593 65 77; fax.: 22 593 65 76

e-mail: kgoz@sggw.edu.pl
e-mail: katarzyna _fiszdon@sggw.edu.pl
http://zoopsychologia.sggw.pl/

Krótka charakterystyka studiów podyplomowych

W programie studiów podyplomowych „Zoopsychologia – problemy behawioru psów” ujęto przedmioty obejmujące zagadnienia dotyczące biologicznych i środowiskowych podstaw zachowania psów, etiologii zaburzeń behawioralnych różnego rodzaju i metod terapeutycznych umożliwiających poprawę stanu zwierzęcia i jego relacji z opiekunem. Program zapewnia uczestnikom studiów zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu neurofizjologii, filogenezy i ontogenezy zachowania psów, a także zasad diagnostyki i identyfikacji przyczyn zaburzeń, metod terapeutycznych i możliwości ich dostosowania do konkretnych przypadków w zależności od potrzeb klientów z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt, a także ewaluacji efektów terapii.

Program studiów obejmuje 10 przedmiotów, sumaryczna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 210 w tym 146 godzin wykładów, 48 godzin ćwiczeń seminaryjnych, 16 godzin zajęć praktycznych.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie szeroką wiedzę na temat psów, ich rozwoju fizycznego i behawioralnego, prawidłowych warunków utrzymania, żywienia i szkolenia. Jest przygotowany do pełnienia funkcji zoopsychologa w schronisku dla bezdomnych zwierząt, fundacji zajmującej się bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia samodzielnej działalności jako zoopsycholog – behawiorysta pracujący z psami wykazującymi problemy behawioralne oraz ich opiekunami, wskazując im metody zbudowania prawidłowych relacji pies – człowiek.

„Zoopsychologia – problemy behawioru psów”

Kierownik studiów: dr inż. Katarzyna Fiszdon
Czas trwania studiów: 2 semestry: (październik 2020r. – wrzesień 2021 r.)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Liczba miejsc: 30 (minimalna 20)
Opłata: 5500 zł (wpisowe – 500 zł, 2500 zł – I semestr, 2500 zł – II semestr)
Dokumenty można składać w terminie od 22.06.2020 do 24.09.2020 r. osobiście (pok. 34 lub 69 w godzinach 10.00-15.00) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt 
SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa 
z dopiskiem:  studia podyplomowe Zoopsychologia                                                

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.