Dydaktyka

Zoopsychologia - problemy behawioru psów


Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
budynek 23; pok. 34
tel.: 22 593 65 77; fax.: 22 593 65 76

e-mail: kgohz@sggw.pl
e-mail: katarzyna _fiszdon@sggw.pl
http://zoopsychologia.sggw.pl/

 

Charakterystyka studiów podyplomowych :

Studia skierowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zachowania psów i terapii zachowań niepożądanych. Zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym licencjackim (inżynierskim) najchętniej o profilu biologicznym (weterynaria, zootechnika, biologia, psychologia) a w przypadku wykształcenia o innym profilu o ukończonych studiach podyplomowych lub kursach specjalistycznych z zakresu kynologii i doświadczeniu w pracy ze zwierzętami (hodowla, praca ze zwierzętami przygotowanymi do adopcji w schronisku, fundacji czy stowarzyszeniu itp., prowadzenie domu tymczasowego, udział w kursie trenerskim, kursie dogoterapii, prowadzenie szkoły dla psów itp) 
Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą rozszerzoną wiedzę z zakresu neurofizjologii i etologii psów. Zapoznają się ze  znaczeniem warunków utrzymania i metod chowu i hodowli psów dla ich dobrostanu i kształtowania prawidłowych relacji z ludźmi. Absolwenci zostaną zapoznani z różnicowaniem zaburzeń somatycznych i behawioralnych,  mechanizmami uczenia się i technikami szkolenia. Zdobędą rozszerzoną wiedzę na temat etiologii, diagnostyki, kontroli i zapobiegania problemom zachowania psów. Zdobędą kwalifikacje umożliwiające prowadzenie doradztwa w zakresie zachowania psów zgodnie z podstawami naukowymi. W ramach studiów zostaną omówione metody terapii wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów zachowania psów.

Reasumując celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad z zakresu zachowania psów, pracy z psami problemowymi, przygotowania psów bezdomnych do adopcji.

 

„Zoopsychologia – problemy behawioru psów”

Kierownik studiów: dr inż. Katarzyna Fiszdon
Czas trwania studiów: 2 semestry: (październik 2018 r. – wrzesień 2019 r.)

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń (pierwszeństwo przyjęcia mają absolwenci podyplomowych studiów prowadzonych w SGGW „Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie”)
Termin zgłoszeń:  od 4 czerwca  do 31 sierpnia 2018
Liczba miejsc: 30 (minimalna 24)
Opłata: 5000 zł (wpisowe – 300 zł, 2400 zł – I semestr, 2300 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: bud 23, pok. 34 parter, czynny w godz. 11-15

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.