Dydaktyka

Zarządzanie nieruchomościami


Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 6; pok. A 14
tel.: 022 593 40 78
tel. kom.: 886 624 111
e-mail: spzn@sggw.pl
adres strony internetowej: www.spzn.sggw.pl

Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z problematyką zarządzania nieruchomościami. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Studia powinny przekazać słuchaczom wiedzę o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Absolwenci poznają zasady organizacji biur świadczących usługi w tym zakresie oraz przepływ wymaganych dokumentów. Dodatkowe informacje powinny zwiększyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie zarządcy nieruchomościami. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu: zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, ekonomiki zarządzania, regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz kształtują wiedzę o procesach i prawach na rynku nieruchomości. Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia trwają 2 semestry. Wymiar godzin 184. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne w godz. od 9 do 17). Prowadzą je specjaliści z SGGW i innych uczelni, praktycy branżowi z zakresu zarządzania nieruchomościami, prawnicy związani z obsługą rynku nieruchomości, brokerzy finansowi oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zawodzie zarządcy nieruchomościami. (link informacje o wykładowcach: http://spzn.sggw.pl/?q=wykladowcy

Kierownik studiów: Prof. dr hab. Marian Podstawka 
Czas trwania studiów : 2 semestry – 184 godziny; zajęcia rozpoczynają się od października
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 25 września
Opłata: 3000 zł. za dwa semestry + 500 zł wpisowe (przy opłacie jednorazowej zniżka 200zł = 3300zł). Możliwość płatności w ratach.
Miejsce składania dokumentów: budynek 6, pokój A14 (sobota i niedziela od godz. 10 do 14)
Więcej informacji na temat rekrutacji: www.spzn.sggw.pl

Kontakt z sekretarzem studiów tel. kom. 886624111 lub e-mail: spzn@sggw.pl

Studia nie są dofinansowane z UE