Dydaktyka

Wycena nieruchomości


Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 5; pok. 25
tel.: 022 593 41 03, 593 41 15
fax.: 022 593 41 01
tel. kom.: 604 21 03 55
e-mail: ekr_wycena@sggw.pl
www: ekr_wycena.sggw.pl


Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego z zakresu wyceny nieruchomości (wszelkich). Uczestnikami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych. Studia trwają 2 semestry od października do lipca w wymiarze 286 godzin, w tym mieści się minimum programowe uzgodnione z Ministerstwem Infrastruktury. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne w godz. od 9 – do 17). Prowadzą je specjaliści z SGGW i innych uczelni, praktycy branżowi z zakresu wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości rolnych, prawnicy.

Kierownik studiów: dr inż. Elwira Laskowska
Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Liczba miejsc: 35-50
Miejsce składania dokumentów: budynek 5, pokój 25/ I piętro, w godzinach: 9-15

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.