Dydaktyka

Transport i spedycja


Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 3; pok. 108
tel.: 022 593 42 59
tel. kom.: 505 966 851
e-mail: sptransport@sggw.pl
adres strony internetowej: transport.wne.sggw.pl

 

Charakterystyka studiów

Podyplomowe studia „Transport i spedycja” są przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich w zakresie dowolnej dyscypliny. Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi problemami zarządzania transportem i spedycją w przedsiębiorstwie ze strony teoretycznej i praktycznej. Przedstawione zostaną powiązania między logistyką, transportem i spedycją oraz kompleksowo wszystkie najważniejsze zagadnienia, które umożliwiają funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w branży. Słuchacz zapozna się z podstawowymi informacjami o logistyce, transporcie i spedycji, przepisami prawa niezbędnymi w prowadzeniu działalności, ekonomiką transportu, organizacją rynków transportowych, towaroznawstwem i opakowalnictwem. Zdobędą również szczegółową wiedze z zakresu organizacji transportu i spedycji oraz wypełniania dokumentacji wymaganej w takiej działalności.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM na przewóz osób i rzeczy bez zdawania testu pisemnego (na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym z dnia 26.09.2001 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji przewoźników znajdują się na stronie internetowej Instytutu (www.its.waw. pl), tel. 22 43 85 215. Koszt wydania certyfikatu to 300 zł.

Program studiów podyplomowych „Transport i spedycja” zawiera zagadnienia egzaminacyjne wymagane przy części teoretycznej egzaminu koniecznego do uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Osoby kończące studia podyplomowe po przedłożeniu programu studiów mogą ubiegać się o zwolnienie z części teoretycznej i zadaniowej.

 

Adresaci studiów:

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy,
  • kadra zarządzająca oraz pracownicy firm transportowych, zamierzających uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem – „Certyfikat Kompetencji Zawodowych”,
  • pracownicy komórek logistycznych w zakresie transportu, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą,
  • specjaliści ds. logistyki, którzy zarządzają transportem i dystrybucją,
  • osoby, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z transportem i spedycją,
  • osoby, dla których transport i spedycja mogą się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym,
  • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy, samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

 

Kierownik studiów: dr inż. Tomasz Rokicki
Czas trwania studiów: 2 semestry – 164 godzin; zajęcia rozpoczynają się od października
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 30 września
Opłaty: 4200 zł (dwie raty po 2100 zł). W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli opłata wynosi 4000 zł
Miejsce składania dokumentów: budynek 3, pokój 108

Więcej informacji na temat rekrutacji: transport.wne.sggw.pl

Kontakt z kierownikiem studiów: tel. 022 59 34 259, kom. 505 966 851 lub e-mail: sptransport@sggw.pl