Dydaktyka

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności


Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
budynek 32; pok. 2071
tel.: 022 59 370 82, fax.: 022 59 370 83
tel. kom. 0-506-609-677
e-mail: joanna_trafialek@sggw.pl
www: http:/haccp.sggw.pl

 

Partner merytoryczny: DEKRA 

Zapraszamy do składania dokumentów, liczy się kolejność zgłoszeń.

W studiach mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli studia I stopnia (inżynier lub licencjat).

Wydajemy:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
  • zaświadczenie szkolenia Specjalisty ds. HACCP;
  • zaświadczenie szkolenia Auditorów HACCP;
  • Istnieje możliwość otrzymania Certyfikatu Auditora systemy HACCP firmy DEKRA Cerification Sp. z o.o. (szczegółowych informacji udziela dr inż. Joanna Trafiałek – 506 609 677 lub 22 59 370 82)

Wykaz dokumentów (formularze są do pobrania na stronie internetowej http:/haccp.sggw.pl)

  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią,

Charakterystyka studiów:
Studia specjalnie zaprojektowane dla osób związanych z jakością żywności i nadzorujących bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Zdobyta wiedza będzie pomocna w pełnieniu obowiązków służbowych i podniesie kwalifikacje pracowników.

Program:

Podstawy technologii żywności, towaroznawstwo żywności, higiena żywności, jakość żywności w łańcuchu żywnościowym, mikrobiologia żywności, zanieczyszczenia fizyczne żywności, toksykologia żywności, GHP, GMP, GLP, ochrona konsumenta na rynku żywności w świetle prawa żywnościowego, system HACCP, wdrażanie GHP, GMP i HACCP do zakładu, podstawy żywienia i dietetyka, metody utrwalania i przechowywania żywności, projektowanie zakładu i linii technologicznych w aspekcie higienicznym, ocena jakości żywności, systemy  zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, audyt systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, analiza ryzyka, analiza ryzyka – dokumentowanie.

Program jest zrealizowany w czasie 10 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Metody nauczania: wykłady oraz zajęcia warsztatowe i spotkania z praktykami.
Kierownik studiów: dr inż. Joanna Trafiałek
Czas trwania studiów: 2 semestry
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Liczba miejsc: 35