Dydaktyka

Prawo podatkowe - kadry i płace


Wydział Ekonomiczny

Sekretariat Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Przemysław Litwiniuk

Sekretarz Studiów:
mgr Maksymilian Bąk

Adres:
Budynek nr 3, pokój nr 6
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Tel. kom. 883 264 443
Tel. 22 593 56 02
e-mail: sppp@sggw.pl

adres strony internetowej:http://sppp.sggw.pl/