Dydaktyka

Prawo podatkowe - kadry i płace


Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 6; pok. A 14
tel.: 022 593 40 78
tel. kom.: 886 624 111
e-mail: sppp@sggw.pl
adres strony internetowej:http://sppp.sggw.pl/

Charakterystyka studiów:
Celem Studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo płacowej. Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia przepisów podatkowych oraz zagadnień kadrowych.
Studia umożliwiają uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w biurach rachunkowych oraz w biurach zajmujących się doradztwem podatkowym. Studia pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej.
Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej.

Studia trwają 2 semestry. Wymiar godzin 184. Zajęcia rozpoczynają się od października 
Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne w godz. od 9 – do 17).
Wykładowcy to zespół pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz doświadczeni praktycy zajmujący się prawem podatkowym, doradcy podatkowi, osoby związane z obsługą księgowości, osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w obsłudze kadr i płac oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności z tego zakresu.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Marian Podstawka
Czas trwania studiów: 2 semestry – 184 godziny
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 25 września
Opłaty: 3500 zł. za dwa semestry + 500 zł wpisowe ( przy opłacie jednorazowej zniżka 200zł = 3800zł). Możliwość płatności w ratach.
Miejsce składania dokumentów: budynek 6, pokój A14 (sobota i niedziela od godz. 10 do 14)
Więcej informacji na temat rekrutacji:http://sppp.sggw.pl/
Kontakt z sekretarzem studiów: tel. kom. 886624111 lub e-mail: sppp@sggw.pl
 

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.