Dydaktyka

Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne


PORADNICTWO ŻYWIENIOWE I DIETETYCZNE

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa
budynek 32; pok. A64 (parter)
tel.: 22 59 37 148
e-mail: marzena_czmoch@sggw.pl
http://pzd.sggw.pl/

 

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Studia  są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na następujących  kierunkach lub specjalnościach: biologia, biotechnologia, dietetyka, żywienie człowieka, technologia żywności, lekarski, pielęgniarski, stomatologia, farmacja, rehabilitacja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne, psychologia, weterynaria, zootechnika oraz pokrewnych. Studia trwają trzy semestry.  Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Program studiów realizowany jest w ramach 23 zjazdów i obejmuje  356 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń i konserwatoriów.

Zajęcia prowadzone są przez profesorów i adiunktów SGGW oraz lekarzy medycyny posiadających II stopień specjalizacji lub stopień naukowy doktora.

Program studiów obejmuje przedmioty:  wybrane zagadnienia z fizjologii i biochemii żywienia, wybrane zagadnienia z towaroznawstwa żywności, wybrane zagadnienia z technologii gastronomicznej, żywność funkcjonalna i dietetyczna, suplementy diety, toksykologia żywności, normowanie żywienia, ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia, metody psychologiczne i socjologiczne stosowane w poradnictwie dietetycznym, etiopatogeneza i  dietoterapia chorób dietozależnych oraz układanie jadłospisów technikami komputerowymi,  udzielanie porad dietetycznych w określonych schorzeniach  i ich zespołach.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik studiów: dr hab. Dominika Głąbska
Czas trwania studiów: 3 semestry; zajęcia rozpoczynają się we wrześniu/październiku każdego roku
Zasady naboru: według preferowanego kierunku lub specjalności spośród podanych powyżej oraz według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: do 9 września 2019 r. /z wyłączeniem okresu: 5 sierpnia – 2 września 2019 r./

Liczba miejsc: 35
Opłata za całość: 6700 zł (wpłata jednorazowa lub ratalna)
Miejsce składania dokumentów:  pok. A64 (parter), budynek 32 lub przesłać listem poleconym na adres podany na górze strony.
 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania pod adresem: pzd.sggw.pl