Dydaktyka

Podyplomowe studia strategii i psychologii inwestowania


PODYPLOMOWE STUDIA STRATEGII I PSYCHOLOGII INWESTOWANIA

Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 7; pok. 108
tel.: 0 22 593 42 50
tel.: 0 22 593 42 24
fax.: 0 22 593 42 37
tel. kom.: 606 220 281
e-mail: wne_pssipi@sggw.pl
e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.pl
http://pssipi.wne.sggw.pl

Charakterystyka studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych w zakresie dowolnego kierunku kształcenia. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy z zakresu problematyki zarządzania inwestycjami, zdobycia i udoskonalenia umiejętności dotyczących behawioralnych aspektów inwestowania, a także pozwalają na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w obszarze psychologii finansów oraz inwestycji na rynkach finansowych. Wykładowcami są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym oraz osoby specjalizujące się w psychologii inwestowania z praktyki gospodarczej. Studia obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na wykłady i ćwiczenia. Słuchacze studiów otrzymują  materiały dydaktyczne,  zawierające zasadnicze treści z poszczególnych przedmiotów

W ramach studiów prowadzone są następujące przedmioty: finanse behawioralne, zarządzanie ryzykiem  inwestycyjnym, finanse osobiste, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wybrane zagadnienia rachunkowości, decyzje inwestycyjne w biznesie, psychologia inwestowania,  inwestowanie na rynkach finansowych, negocjacje w projektach inwestycyjnych, etyka i psychologia biznesu, inwestycje a optymalizacja podatkowa, strategie zarządzania finansami. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej.

Kierownik studiów: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń:  od 15.03.2019 r. do 25.09.2019 r.
Liczba miejsc: 60 

Opłaty: wpisowe 500 zł przy składaniu dokumentów oraz 4800 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach po 2500 zł
Miejsce składania dokumentów: budynek 7, pokój 108
Komplety dokumentów należy przesyłać wyłącznie listownie (list polecony) do dnia 25.09.2019 r. na następujący adres:
SGGW w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów
Podyplomowe Studia Strategii i Psychologii Inwestowania
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów konieczny jest kontakt e-mail: wne_pssipi@sggw.pl, bądź telefoniczny.

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE