Dydaktyka

Ochrona zdrowia publicznego


Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 24; pok. 337
tel.: 22 593 60 70
fax.: 22 593 60 71
e-mail: jan_wisniewski1@sggw.pl

Charakterystyka:
Studia przeznaczone są dla absolwentów weterynarii i medycyny oraz  innych kierunków  studiów I lub II stopnia, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Program obejmuje następujące zagadnienia: epidemiologia i medycyna prewencyjna, nowe koncepcje w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, wybrane elementy higieny pasz, rola produkcji pierwotnej w systemach zapewniania jakości, zarządzanie zdrowiem stada – kompleksowe programy weterynaryjne, zmiany w legislacji związanej z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego w Unii Europejskiej, żywność, żywienie a zdrowie człowieka, europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych (RASFF), dochodzenie epidemiologiczne, zagrożenia bioterrorystyczne w rolnictwie i produkcji żywności.

Kierownik studiów: dr Jan Wiśniewski, tel.: 604 551 548
Czas trwania studiów: 2 semestry
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń, preferencje mają lekarze weterynarii i inspektorzy z Inspekcji Weterynaryjnej, inspektorzy z Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Termin zgłoszeń: prośba o kontakt mailowy jan_wisniewski1@sggw.pl
Liczba miejsc: 45
Opłata: za semestr 2000 zł, opłata za całość 4000 zł
Miejsce składania dokumentów: budynek 24, pokój 337, 3 piętro, w godzinach: 10-14


Studia nie są dofinansowane z funduszy UE