Dydaktyka

Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii


NOWOCZESNA ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W GASTRONOMII

Wydział Żywieniu Człowieka
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
budynek 32;
Kierownik studiów: dr hab. Iwona Kowalczuk
tel.: 22 59 37 135, tel. kom.: 0 602 121 213, e-mail: iwona_kowalczuk@sggw.edu.pl,
parter, pok. 106

Sekretariat studiów: mgr inż. Marzena Czmoch
tel. 22 59 37 004, e-mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl,
parter, pok. A64
Szczegółowe informacje: http://akademiagastronomiczna.sggw.pl

 

Charakterystyka studiów:

Oferta edukacyjna studiów podyplomowych Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii skierowana jest do właścicieli i kierowników lokali gastronomicznych, chcących rozwinąć własne umiejętności menadżerskie; pracowników placówek gastronomicznych, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych i zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy; nauczycieli szkół gastronomicznych; nowicjuszy w branży; innych osób, chcących związać swą przyszłość zawodową z gastronomią.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii jest przygotowanie do kolejnych etapów kariery zawodowej oraz zdobycia kompetencji pozwalających im na osiągnięcie poziomu eksperta z zakresu organizacji i zarządzania w sektorze gastronomicznym.

Oferujemy 185 godz. zajęć dydaktycznych z przedmiotów: analiza rynku usług gastronomicznych, marketing, podstawy zarządzania, wybór i organizacja działalności nowej placówki gastronomicznej, zarządzanie operacyjne w gastronomii, zarządzanie jakością, wyposażenie i projektowanie zakładów gastronomicznych, urzędowa kontrola żywności, programy komputerowe w zarządzaniu placówką gastronomiczną, nowoczesna technologia gastronomiczna, podstawy żywienia i dietetyka. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGGW oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży gastronomicznej.

Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty oraz niedziele.

Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w marcu każdego roku.
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 15 lutego każdego roku
Liczba miejsc: 35 (minimalna 20)
Opłata: 4500 zł (2250 zł za semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 32, pokój 106

lub przesyłka listem poleconym na adres:
Marzena Czmoch
Dziekanat Wydziału Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa