Dydaktyka

Metody i techniki menedżerskie


Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 7; pok. 114 A
tel.: 022 593 42 23
fax.: 022 593 42 23
tel. kom.: 503 490 405
e-mail: pietrzak_sp@onet.eu lub e-mail: pietrzakms@poczta.onet.pl
http://premba_mitm.sggw.pl


Charakterystyka studiów:
Studia adresowane są do kadry kierowniczej oraz pracowników z perspektywą awansu na stanowiska kierownicze.
Celem studiów jest transfer wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania do kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw oraz wyposażenie jej w „skrzynkę narzędziową” menedżera.
Szczególny nacisk położony jest na aspekty praktyczne. Przynajmniej w 50% zajęcia mają formę „nauczania poprzez działanie”. Jest to możliwe dzięki niewielkim grupom zajęciowym.

Stosowane są następujące formy zajęć aktywizujących wpisujące się w postulat nauczania w działaniu:

  • case studies (studia przypadków),
  • gry kierownicze,ćwiczenia praktyczne,
  • praca w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Studia oferują słuchaczom nowoczesną wiedzę i umiejętności w kompleksowym pakiecie edukacyjnym, który obejmuje zagadnienia dotyczące:

  • nowoczesnych koncepcji zarządzania – Total Quality Management , Value Based Management, Balanced Scorecard;
  • metod podnoszenia efektywności organizacji (techniki organizatorskie, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami);
  • „miękkich” technik zarządzania (technologia pracy umysłowej, techniki negocjacyjne);
  • „twardych” technik zarządzania (statystyka i badania rynku, prognozowanie, techniki decyzyjne, badania operacyjne).

Kierownik studiów: dr hab. Michał Pietrzak, prof. nadzw.
Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
Zasady naboru: na etapie rekrutacji wymagamy jedynie przesłania wypełnionego pliku „Zgłoszenie” (dostępny na stronie internetowej studiów). Po decyzji o przyjęciu w poczet słuchaczy Studiów MiTM zwrócimy się do kandydatów o uzupełnienie dodatkowych dokumentów.
Liczba miejsc: 25
Miejsce składania dokumentów: budynek 7, pokój 114A/I piętro, w godzinach: 10-16.

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.