Dydaktyka

Infrastruktura drogowa w lasach


Wydział Leśny
Katedra Użytkowania Lasu
ul. Nowoursynowska 159,
Budynek 34,  2/86A i 2/91
02-776 Warszawa
tel.  22-5938121 (Sekretariat Katedry Użytkowania Lasu)
22-5938128 (dr hab. inż. Grzegorz Trzciński, Kierownik Studiów)

e-mail: grzegorz.trzcinski@wl.sggw.pl
           www.spidwl.sggw.pl  


Charakterystyka:

  1. Cel i zakres studiów

Celem studiów jest usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu szeroko pojmowanych zagadnień zarządzania infrastrukturą komunikacyjna dróg wewnętrznych. W zakresie studiów przewidziano przedstawienie zagadnień prawnych pełnienia zarządu nad drogami wewnętrznymi oraz prowadzenia organizacji prac inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z drogami. Zakres omawianych zagadnień:

  • Planowanie układów przestrzennych sieci dróg leśnych.
  • Infrastruktura drogowa - podstawy prawne.
  • Elementy dokumentacji drogowej.
  • Zarządca drogi jako inwestor robót.
  • Zarządzanie infrastrukturą drogową.
  • Technologie i materiały w drogownictwie.

 

Studia przeznaczone są dla osób związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi (zarządcy lub właściciele) w szczególności kadra zarządzająca i inspektorzy kontroli wewnętrznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Studia mogą rozszerzyć także wiedzę administracji lokalnej w aspekcie rozpatrywania postępowań odnośnie dróg leśnych. Wymogiem formalnym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum pierwszego stopnia (inżynierskich).

Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń kameralnych i terenowych poprowadzą wykładowcy SGGW w Warszawie, Instytutu Budowy Dróg i Mostów w Warszawie oraz specjaliści-praktycy z PGL LP i projektanci współpracujący z zarządcami dróg wewnętrznych.

 

  1. Czas trwania studiów

Studia realizowane będą w dwóch semestrach. 

Miejsce: Warszawa, LZD Rogów (możliwość organizacji ćwiczeń w terenie).

3. Kierownik studiów: dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

4. Zasady naboru: rekrutacja według kolejności zgłoszeń
      Liczba miejsc: 30

5. Miejsce składania dokumentów:

1. Pocztą (list polecony)

Grzegorz Trzciński

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 

2. Osobiście

Poniedziałki, środy, piątki  9.00-14.30

Grzegorz Trzciński

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Bud. 34, pok. 2/86A  (lub w Sekretariacie Katedry)