Dydaktyka

Efektywna administracja systemami linuksowymi


Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Informatyki
ul. Nowoursynowska 159 (nowy kampus)
budynek 34, piętro III, pokój 3/99
02-776 Warszawa
tel. 22-59-37-294
fax. 22-59-37-271
e-mail: selinux@sggw.pl
http://selinux.sggw.pl

Charakterystyka studiów:
Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę̨ w branży informatycznej z administracją systemami Linuksowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania serwerami działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, wdrażaniem i utrzymaniem popularnych usług sieciowych, a także konfigurowanie usług o wysokiej dostępności oraz budowanie klastrów i zarzadzanie nimi. Poruszona będzie również̇ tematyka dotycząca chmury OpenStack nazywanej Linuksem przyszłości.
Ze względu na złożoność obecnych systemów firmowych konieczna jest specjalizacja. Dlatego też niniejsze studia nastawione są przede wszystkim na kształcenie specjalistów systemu Red Hat Enterprise Linux oraz jego pochodnych, takich jak Oracle Linux, CentOS czy też Scientific Linux. Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: RHCSA, RHCE, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji.
Absolwenci studiów będą̨ wykształconymi administratorami systemu operacyjnego, sieci komputerowej oraz aplikacji: OpenStack, Red Hat Satellite Server i Red Hat Spacewalk, Red Hat Cluster Suite, Red Hat Enterprise Virtualization. 
Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków informatycznych oraz technicznych.

Kierownik studiów: dr Waldemar Karwowski
Czas trwania studiów: 2 semestry
Terminy zajęć: soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Liczba miejsc: 34