Dydaktyka

Edukacja zdalna w erze cyfrowej


Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Informatyki
ul. Nowoursynowska 159 (nowy kampus)
budynek 34, piętro III, pokój 3/37B
02-776 Warszawa
tel. 22-59-37-271
fax. 22-59-37-271
e-mail: cyfrera@sggw.pl
http://cyfrera.sggw.pl

 

Charakterystyka studiów:

Ze względu na rozwijający się rynek nowych technologii, konieczne staje się zdobywanie wiedzy i umiejętności wykorzystania ich w organizacji. Rynek biznesowy jak również portale uczelni zasypane są szkoleniami online, które są jedynie „zrzutem” informacji, są często nudne i nie budują zaangażowania ich uczestników. Studia podyplomowe „Edukacja zdalna w erze cyfrowej”  mają przygotować absolwentów do samodzielnego  tworzenia wysokiej jakości szkoleń on-line z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, języka programowania JavaScript oraz języka HTML5 i stylów CSS3. Podczas studiów przekazana zostanie kompleksowa i zaawansowana wiedza dotycząca instruktażowego projektowania szkoleń oraz metodyki zdalnego nauczania dorosłych. W trakcie studiów poruszona zostanie tematyka szkoleń e-learning, blended learning, platform szkoleniowych, webinarów, grywalizacji oraz MOOC-ów. Omówiony również zostanie proces zarządzania szkoleniami i jego wdrożenie w organizacji.

Celem studiów jest: zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania nowych technologii informatycznych w nauczaniu,  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instruktażowego, zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania, rozwoju  oraz prowadzenia szkoleń i wykładów on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym z wykorzystaniem e-learningu i blended-learningu.

Studia przeznaczone są dla osób wiążących swój rozwój zawodowy z projektowaniem i rozwojem szkoleń e-learningowych oraz projektowaniem procesów szkoleniowych z wykorzystaniem szkoleń on-line, w szczególności przygotują w pełnym zakresie do pracy zawodowej na stanowisku „instructional designer”, scenarzysta kursów e-learning oraz innych stanowiskach związanych z projektowaniem szkoleń on-line oraz zarządzaniem platformą szkoleniową LMS i LRS, przygotują do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem i zarządzaniem szkoleniami on-line i zarządzaniem talentami w działach HR, słuchaczy pracujących na stanowiskach wykładowców przygotowują do planowania procesów kształcenia w oparciu o wykorzystanie zajęć on-line oraz prowadzenia zajęć i szkoleń on-line w oparciu o systemy LMS i LRS, systemy do szkoleń synchronicznych i MOOC-i.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje dotyczące różnych obszarów działań edukacyjnych, szkoleń, rozwoju pracowniczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie nauczania i uczenia się, w tym wykorzystania języka programowania JavaScript oraz języka HTML5 i stylów CSS3. Zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania oraz organizowania wykładów i szkoleń on-line. Będzie posiadał kwalifikacje niezbędne do zarządzania i administracji platformami do szkoleń on-line..

Kierownik studiów: dr hab. Marian Rusek
Czas trwania studiów: 2 semestry
Terminy zajęć: soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Liczba miejsc: 34