Dydaktyka

Żywienie człowieka i ocena żywności


Żywienie człowieka i ocena żywności to kierunek o charakterze przyrodniczym z elementami nauk konsumenckich. Program kształcenia uwzględnia aspekty techniczne, technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne dotyczące żywienia pojedynczych osób oraz różnych grup populacyjnych, w tym dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób starszych, osób o zwiększonej aktywności fizycznej, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności dotyczące znaczenia żywienia w zachowaniu zdrowia człowieka. Znają metody i sposoby przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i kontroli jakości produktów spożywczych. Rozumieją zasady funkcjonowania rynku żywności oraz istotę marketingu żywnościowego i zachowań konsumentów.

Program kształcenia obejmuje m.in.:
STUDIA I STOPNIA: żywienie człowieka, ocena żywienia, racjonalizacja żywienia, podstawy dietetyki, analiza żywności, analiza sensoryczna, towaroznawstwo żywności przetworzonej, żywność funkcjonalna, wygodna, ekologiczna, wyposażenie zakładów żywienia, projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego, higiena żywności, systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, badania marketingowe, zachowania konsumentów na rynku żywności, ochrona konsumenta, etyka w łańcuchu żywnościowym.
STUDIA II STOPNIA: żywienie w wieku rozwojowym, żywienie osób starszych, żywienie w sporcie i warunkach ekstremalnych, nowoczesne metody analityczne, projektowanie produktu żywnościowego, trendy w technologii żywności, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, poradnictwo żywieniowe, trendy w konsumpcji, socjologia żywienia.

Studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach fakultatywnych w zakresie:

  • żywienia człowieka,
  • poradnictwa żywieniowo-dietetycznego,
  • jakości i bezpieczeństwa żywności,
  • projektowania żywności,
  • mechanizmów funkcjonowania rynku żywności.