Dydaktyka

Zootechnika


Program studiów kierunku zootechnika obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów i zachodzących w nich procesów fizjologicznych, produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem zdrowia i dobrostanu zwierząt, uprawy roślin i produkcji pasz, żywienia zwierząt oraz towaroznawstwa.

W programie studiów m.in.:
STUDIA I STOPNIA: chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, chów i użytkowanie zwierząt, biologia rozrodu, żywienie i paszoznawstwo, higiena, dobrostan i ochrona zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy ekonomii i marketingu, organizacja produkcji zwierzęcej.

STUDIA II STOPNIA: doświadczalnictwo zootechniczne, biotechniki rozrodu, gospodarka paszowa i biotechnologia w produkcji pasz, proekologiczne metody chowu zwierząt, modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy przetwórstwa, zarządzanie gospodarstwem.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

  • intensywnych systemów produkcji,
  • alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej.