Dydaktyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji


Program studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji obejmuje zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji oraz z elementami zarządzania przedsiębiorstwem i przebiegiem produkcji. Przedmiotem studiów jest zarządzanie produkcją w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wiedzę specjalistyczną uzupełniają wiadomości z zakresu zarządzania oraz ekonomii. Studenci nabywają umiejętności menedżerskich i uczą się, jak rozwiązywać problemy z określonego obszaru inżynierii produkcji: nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem.

W programie studiów m.in.:
STUDIA I STOPNIA: makroekonomia, prawo, marketing, maszynoznawstwo, ekologia i zarządzanie środowiskiem, technika cieplna, zarządzanie, finanse i rachunkowość, metrologia, rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, towaroznawstwo rolnicze i leśne, eksploatacja techniczna, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, logistyka, budowa maszyn, projektowanie inżynierskie, technologie produkcji rolniczej i leśnej, rynek finansowy, technologia żywności.

STUDIA II STOPNIA: organizacja systemów produkcyjnych, zarządzanie strategiczne, prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami i innowacjami, analiza ekonomiczna, certyfikacja, rolnictwo proekologiczne, wybrane zagadnienia z techniki i technologii produkcji leśnej, gospodarka energetyczna, odnawialne źródła energii, zarządzanie energetyką lokalną, audyt energetyczny.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • inżynieria produkcji,
  • zarządzanie i organizacja produkcji,
  • zarządzanie działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa,
  • innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu,
  • energetyka i inżynieria biosystemów.