Dydaktyka

Zarządzanie


Studenci zarządzania zdobywają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.

Absolwenci mają wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Potrafią skutecznie się komunikować, negocjować oraz pracować w zespole. Cechą wyróżniającą absolwentów zarządzania w SGGW jest znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu.

W programie studiów m.in.:
STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, nauka o organizacji, finanse przedsiębiorstwa, prawo, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, język obcy.

STUDIA II STOPNIA: marketing międzynarodowy, negocjacje, zarządzanie zmianami, rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne, język obcy.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie,
  • zarządzanie i marketing w turystyce,
  • zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie edukacją i doradztwem.

Na kierunku zarządzanie można realizować ścieżkę kwalifikacji zawodowej Młodszy menedżer jakości, kończącą się przygotowaniem do uzyskania certyfikatu zawodowego wydanego przez instytucję zewnętrzną.