Dydaktyka

Weterynaria


Studia weterynaryjne w SGGW od lat niezmiennie zajmują pierwsze miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. To zasługa zarówno doświadczonej kadry naukowej, jak i nowoczesnego, mocno rozbudowanego zaplecza dydaktycznego i naukowo-badawczego. Wydział Medycyny Weterynaryjnej to nie tylko ośrodek akademicki, lecz także miejsce, gdzie prowadzi się innowacyjne badania naukowe na światowym poziomie.

Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie nauk weterynaryjnych i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Klinika Małych Zwierząt, Laboratorium Analiz Molekularnych, Laboratorium Wirusologiczne, Pracownia Cytometryczna – to tylko kilka jednostek zaplecza naukowo-dydaktycznego wydziału.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty podstawowe umożliwiające dalsze kształcenie (biologia, chemia, anatomia, histologia i embriologia, fizjologia); przedmioty przedkliniczne (farmakologia, parazytologia, mikrobiologia); przedmioty kliniczne i z zakresu higieny żywności.

Po tym kierunku można pracować w:

  • lecznicach weterynaryjnych,
  • inspekcji weterynaryjnej,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • laboratoriach kontrolnych i badawczych,
  • stacjach hodowli zwierząt,
  • placówkach naukowych,
  • nadzorze produkcji żywności,
  • zakładach farmaceutycznych lub hurtowniach leków.