Dydaktyka

Turystyka i rekreacja


Turystyka i rekreacja to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący w swoim programie wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, nauk przyrodniczych, społecznych oraz rolniczych i leśnych. Absolwenci potrafią przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne dla różnych grup odbiorców. Mają również szerokie kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: podstawy turystyki, podstawy rekreacji, ekonomia, zarządzanie, historia architektury i sztuki, pedagogika czasu wolnego, socjologia, fizjologia człowieka, geografia turystyczna, krajoznawstwo, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, ekonomika turystyki i rekreacji, prawo, turystyka kwalifikowana.

STUDIA II STOPNIA: region turystyczny, produkt turystyczny, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, informatyka w turystyce i rekreacji, metody badań ruchu turystycznego.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • zarządzanie turystyką w regionie, 
  • międzynarodowy biznes turystyczny, 
  • turystyka miejska, 
  • turystyka przyrodnicza, 
  • hotelarstwo i gastronomia.