Dydaktyka

Towaroznawstwo w biogospodarce


Biogospodarka to nowa gałąź gospodarki zajmująca się zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych zasobów biologicznych w kierunku produkcji dóbr (żywność, produkty lecznicze i inne) oraz usług (energia) zaspokajających aktualne potrzeby społeczeństwa bez negatywnego wpływu na działalność przyszłych pokoleń. Program studiów na kierunku towaroznawstwo w biogospodarce obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z badaniem i oceną właściwości użytkowych produktów (żywność, zioła, drewno, płody rolne i ogrodnicze) oraz czynników determinujących ich jakość. Studenci uczą się zarówno zarządzać produktem, jak i wykorzystywać techniki mikro- i makroekonomii oraz marketingu.

Absolwenci potrafią pracować w zespole, znają zasady kierowania zespołami ludzkimi, potrafią zakładać i prowadzić małe i średnie firmy. Ponadto są przygotowani do kształtowania jakości produktów przez ich projektowanie i technologię wytwarzania oraz do ochrony i kontroli jakości produktów. Posiadają także wiedzę z zakresu zarządzania, prognozowania i funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:
mikroekonomia, makroekonomia, logistyka, podstawy zarządzania, biochemia, mikrobiologia, materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa, grafika inżynierska, podstawy marketingu, towaroznawstwo w produkcji pierwotnej i przetwarzaniu żywności, instrumentalne metody oceny produktów, technika komputerowa w obrocie towarowym, zarządzanie jakością.

Absolwent jest przygotowany do pracy jako:

 • towaroznawca,
 • specjalista ds. jakości marki,
 • specjalista ds. towaroznawczego zarządzania produktem,
 • pracownik działu zapewnienia jakości,
 • specjalista w dziale kontroli, np. w inspekcji jakości handlowej i sanitarnej lub urzędach celnych,
 • specjalista ds. badań i rozwoju produktu lub opakowań,
 • specjalista ds. dystrybucji towarów,
 • koordynator ds. organizacji dostaw,
 • laborant specjalizujący się w standaryzacji, atestacji, certyfikacji wyrobów,
 • pracownik instytucji badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych,
 • przedstawiciel handlowy/doradca,
 • specjalista w działach: eksportu, finansowym, koordynacji zakupów w różnych firmach związanych z szeroko pojętą biogospodarką.