Dydaktyka

Technologia żywności i żywienie człowieka


Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka mają charakter techniczno-przyrodniczy. Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • przetwarzanie, utrwalanie i przechowywanie żywności,
 • maszynoznawstwo oraz inżynieria procesowa i organizacja produkcji,
 • kompleksowa ocena jakości surowców i produktów spożywczych,
 • poznanie i interpretacja procesów chemicznych, biochemicznych i fizycznych towarzyszących przetwarzaniu i przechowywaniu żywności,
 • kształtowanie jakości przetwarzanej żywności,
 • eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa żywności,
 • zasady prawidłowego żywienia,
 • marketing żywności i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Bogata oferta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Studenci odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą, mają też możliwość realizacji interesujących prac dyplomowych – np. na temat biotechnologii i mikrobiologii żywności, oceny jakości żywności, inżynierii żywności i organizacji produkcji, technologii i oceny różnych produktów spożywczych.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • biotechnologia i mikrobiologia żywności,
 • biotechnologia mleka,
 • inżynieria żywności i organizacja produkcji,
 • ocena jakości żywności,
 • technologia i ocena mięsa,
 • technologia i ocena owoców i warzyw,
 • technologia i ocena tłuszczów i koncentratów spożywczych,
 • technologia i ocena zbóż.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zakładach różnych branż przemysłu spożywczego w bardzo szerokim zakresie stanowisk,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wewnętrznym i zagranicznym obrotem żywnością,
 • firmach zajmujących się projektowaniem nowych produktów,
 • instytutach i laboratoriach związanych z badaniem żywności,
 • biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • firmach zajmujących się doradztwem.