Dydaktyka

Rolnictwo


Rolnictwo to studia przyrodniczo-techniczne, których program obejmuje podstawowe dyscypliny przyrodnicze (biologia, chemia, wiedza o środowisku) oraz wiedzę zawodową z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynków produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie. Studenci mają do wyboru m.in. następujące bloki tematyczne przedmiotów: produkcja zwierzęca, nowoczesna produkcja roślinna a środowisko, obieg pierwiastków w środowisku, ekonomika agrobiznesu, postęp biologiczny w rolnictwie, systemy informatyczne w rolnictwie. Absolwenci rolnictwa są ekspertami w dziedzinie technologii produkcji rolniczej (przede wszystkim roślinnej). Są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do pracy w usługach i doradztwie rolniczym. Ponadto zdobywają umiejętności wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wiedzę w zakresie wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Studenci rolnictwa orientują się w najnowszych osiągnięciach naukowych w swojej dziedzinie, dzięki czemu są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki, jakim jest rolnictwo i gospodarka żywnościowa.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • agronomia i agrobiznes,
 • bioinżynieria rolnicza,
 • informatyka w rolnictwie.

Po tym kierunku można pracować w:

 • agrobiznesie,
 • placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • doradztwie rolniczym, firmach handlowo-usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin,
 • firmach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • inspekcjach ochrony środowiska,
 • jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne,
 • redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.