Dydaktyka

Pedagogika


Studia na kierunku pedagogika to szansa na zdobycie specjalistycznego i nowoczesnego wykształcenia pedagogicznego i psychologicznego. Studia pedagogiczne wyposażają absolwentów w kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Studenci rozwijają takie kompetencje jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Na kierunku pedagogika przygotowujemy doskonale wykształconych, zorganizowanych i zmotywowanych pedagogów, wychowawców, pracowników oświaty. W trakcie studiów realizowane są specjalistyczne praktyki studenckie w instytucjach oświatowo-wychowawczych.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • opieka nad małym dzieckiem z wczesnym wspomaganiem rozwoju,
  • terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej (przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje terapeuty pedagogicznego),
  • edukacja kulturowa,
  • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną,
  • organizacja i zarządzanie placówką oświatową,
  • edukacja dorosłych, opieka nad osobami starszymi.