Dydaktyka

Organic Agriculture and Food Production


Anglojęzyczny kierunek uruchomiony w 2018 roku przeznaczony jest zarówno dla studentów z Polski, jak i dla studentów pochodzących z różnych krajów świata. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest obecnie ważnym elementem długofalowej wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, dlatego studia na kierunku rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności pozwalają uzyskać wykształcenie w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna i jakość żywności. Studenci nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę, lecz także uczą się rozwiązywać problemy i pracować zespołowo. Zajęcia na studiach prowadzą specjaliści z różnych wydziałów SGGW oraz z zagranicy, którzy wykorzystują w dydaktyce innowacyjne metody nauczania aktywizujące studentów i przygotowujące ich do przyszłej pracy. Program studiów opracowano zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców z branży produkcji żywności ekologicznej. Studiowanie w języku angielskim z osobami pochodzącymi z różnych regionów świata jest wartością dodaną, umożliwiającą lepszy start zawodowy w firmach międzynarodowych zajmujących się żywnością ekologiczną.

Po tym kierunku można pracować w firmach na każdym odcinku łańcucha produkcji żywości ekologicznej (produkcja polowa, handel krajowy i międzynarodowy, przetwórstwo, certyfikacja i kontrola). Są to na przykład:

  • gospodarstwa ekologiczne,
  • zakłady przetwórstwa ekologicznej żywności,
  • firmy zajmujące się obsługą produkcji ekologicznej,
  • agrobiznes,
  • redakcje czasopism rolniczych, redakcje radiowe i telewizyjne.