Dydaktyka

Ochrona środowiska


Studia na kierunku ochrona środowiska umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu:

 • procesów fizykochemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym,
 • przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska (atmosfery, litosfery, hydrosfery), wpływu działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko, technologii stosowanych w ochronie i rekultytacji środowiska, instrumentów prawnych i ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska,
 • systemów informacji przestrzennej i innych technik komputerowych stosowanych w zarządzaniu środowiskiem.

W programie studiów m.in.:
STUDIA I STOPNIA: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, zagrożenia i techniki ochrony atmosfery, mikrobiologia ogólna, ekologia ogólna, prawo i zarządzanie ochroną środowiska, zagrożenia i techniki ochrony pedosfery, zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, systemy informacji przestrzennej, monitoring i bioindykacja środowiska, renaturyzacja środowisk wodnych.

STUDIA II STOPNIA: ekotoksykologia, przepływ zanieczyszczeń w środowisku, systemy wspomagania decyzji w ochronie środowiska, zarządzanie zasobami środowiska, modelowanie procesów środowiskowych.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • zarządzanie ochroną środowiska, 
 • ochrona i kształtowanie zasobów wodnych, 
 • technologie w ochronie środowiska, 
 • systemy ochrony środowiska, 
 • Restoration and Management of Environment (specjalizacja w j. angielskim).


Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów są:

 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,
 • narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • administracja rządowa i samorządowa,
 • zakłady przemysłowe,
 • biura projektów i firmy budowlane,
 • firmy konsultingowe,
 • instytucje edukacyjne i instytuty naukowe.