Dydaktyka

Meblarstwo


Meblarstwo to kierunek studiów, którego program został zaprojektowany przez Wydział Technologii Drewna we współpracy z przedstawicielami branży meblarskiej w Polsce. Studenci poznają specyfikę materiałów wykorzystywanych w meblarstwie, najnowsze trendy konstrukcyjne i projektowe, korzystają też z nowoczesnych programów służących nie tylko do projektowania, lecz także do obsługi maszyn i urządzeń CNC. Absolwenci meblarstwa to specjaliści o ugruntowanej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, a także organizacji pracy i zarządzania przedsiębiorstwem. Mają umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali (od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych), a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Meblarstwo to jedna z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, skupiająca ponad 27 tys. podmiotów gospodarczych, którym często brakuje wykwalifikowanej kadry. Obecnie branża zatrudnia ponad 160 tys. osób. Przemysł meblarski został uznany za priorytetowy dla rozwoju gospodarczego Polski i wymaga silnego wsparcia również ze strony szkolnictwa wyższego, kształcącego wyspecjalizowanych w przemyśle meblarskim inżynierów.

Absolwenci kierunku meblarstwo są przygotowani do pracy w zakładach branży meblarskiej, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawodowym. Studenci są objęci programem płatnych staży odbywających się w największych przedsiębiorstwach branży meblarskiej (m.in. IKEA Industry, Fabryki Mebli Forte S.A., Fabryki Mebli Wójcik, Mardom Pro, Mebloform). Uczestnictwo w programie odbywa się poprzez połączenie studiowania w trybie dziennym oraz pracy zawodowej w wybranym przedsiębiorstwie. Stażyści uzyskują możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.
80% stażystów otrzymało propozycję pracy po zakończeniu stażu!