Dydaktyka

Logistyka


Studenci logistyki poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady ich działalności logistycznej. Absolwenci mają szeroką wiedzę w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Potrafią przewidywać i myśleć kreatywnie, działać w sposób przedsiębiorczy, rozwiązując problemy logistyczne. Umieją samodzielnie zaprojektować i wdrożyć łańcuch dostaw zgodny z zasadami rynku i normami etycznymi, prawnymi i innymi obowiązującymi na rynku usług logistycznych.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu:

 • logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • infrastruktury logistycznej,
 • towaroznawstwa,
 • ekonomii,
 • zarządzania produkcją i usługami,
 • statystyki,
 • zarządzania zapasami,
 • spedycji,
 • transportu krajowego i międzynarodowego,
 • analizy podstawowych zjawisk gospodarczych,
 • specjalistycznego języka obcego w obszarze logistyki.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • łańcuchy dostaw,
 • menedżer logistyki,
 • operator logistyczny.

Na kierunku logistyka można realizować ścieżkę kwalifikacji zawodowej Młodszy menedżer jakości, kończącą się przygotowaniem do uzyskania certyfikatu zawodowego wydanego przez instytucję zewnętrzną.