Dydaktyka

Leśnictwo


Studia na kierunku leśnictwo mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych. Przygotowują do realizacji funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w gospodarstwie leśnym i na leśnych obszarach chronionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii opartych na podstawach naukowych. Absolwenci mają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące hodowli i użytkowania zasobów leśnych, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; dysponują umiejętnościami sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji w zrównoważonym, wielofunkcyjnym leśnictwie. Posługują się narzędziami i oprogramowaniem wykorzystywanymi w praktyce powyższych dziedzin. Studia ukształtowane przez stuletnią tradycję oferują aktualną wiedzę i kompetencje niezbędne w nowoczesnym leśnictwie.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

 • hodowli lasu,
 • ochrony lasu,
 • organizacji gospodarstwa leśnego,
 • przyrodniczych podstaw leśnictwa,
 • użytkowania zasobów leśnych.

Po tym kierunku można pracować w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrekcjach regionalnych, Dyrekcji Generalnej, zakładach współpracujących z leśnictwem),
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
 • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
 • przedsiębiorstwach leśnych,
 • przemyśle drzewnym,
 • przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej,
 • placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych,
 • placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie.

Absolwenci przygotowani są również do podejmowania własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze sektora leśno-drzewnego.