Dydaktyka

Inżynieria systemów biotechnicznych


Inżynieria systemów biotechnicznych to dziedzina zajmująca się specjalistycznymi urządzeniami, maszynami oraz procesami produkcyjnymi, które funkcjonują w szeroko rozpatrywanym środowisku.
Celem kształcenia na tym kierunku jest dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz kontrolowania procesów produkcyjnych, które stosowane są w środowisku rolniczym, leśnym, gospodarce komunalnej oraz produkcji żywności.

Absolwenci inżynierii systemów biotechnicznych to specjaliści w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz różnych rodzajów silników i napędów. Są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich dotyczących eksploatacji, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń. W swojej pracy wykorzystują nowoczesne metody informatyczne i narzędzia komputerowe, a także elementy automatyki i robotyki. Przygotowani są do projektowania, organizowania oraz nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, leśnictwie oraz utrzymaniu zieleni miejskiej. Mają wiedzę o oddziaływaniu urządzeń technicznych na obiekty biologiczne, a także wiedzą, jak prowadzić badania w zakresie interakcji techniki z przyrodą. Są także przygotowani do samodzielnego prowadzenia firm świadczących usługi związane z obsługą techniczną rolnictwa, leśnictwa oraz gospodarki komunalnej.

Absolwenci mogą pracować w:

 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
 • firmach i organizacjach wspierających modernizację rolnictwa,
 • biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych maszyn rolniczych, leśnych, do pielęgnacji zieleni oraz maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
 • sektorze firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej oraz przemysłu spożywczego,
 • zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, leśnym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych,
 • ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych,
 • szkołach średnich i wyższych,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • izbach rolniczych,
 • nadleśnictwach,
 • administracji samorządowej i gospodarczej,
 • firmach marketingowych.