Dydaktyka

Informatyka i ekonometria


Kierunek informatyka i ekonometria przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. Student poznaje matematyczne podstawy ekonomii oraz jej praktyczne aspekty. Zdobywa umiejętności praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych. Nabywa też kompetencje informatyczne, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii. Opanowuje podstawy metod aktuarialnych i zagadnień rynku ubezpieczeń.

Absolwenci mają praktyczne umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych. Ich kompetencje obejmują również znajomość technik komputerowych, takich jak programowanie, projektowanie systemów informatycznych, a także wykorzystanie ich w badaniach ekonomicznych i zarządzaniu.

W zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać swoją wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • statystyka i ekonometria,
  • inżynieria finansowa,
  • technologie analizy danych masowych – big data,
  • systemy business inteligence,
  • zaawansowana analityka danych.