Dydaktyka

Informatyka


Kierunek informatyka kształci inżynierów w zakresie szeroko rozumianych technik komputerowych. Wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję i kryptologię.

Absolwenci mają wiedzę w zakresie projektowania, zestawiania i uruchamiania systemu komputerowego, drobnych napraw sprzętu, doradztwa użytkownikom systemów komputerowych, programowania w językach wysokiego poziomu, projektowania i administracji bazami danych. Potrafią programować komputery i znają zasady inżynierii oprogramowania. Mają także wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, teleinformatyki oraz technik komunikacji człowiek–komputer.

W zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać swoją wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • systemy informacyjne i analityczne w gospodarce,
  • inżynieria systemów informacyjnych,
  • inżynieria systemów komputerowych,
  • techniki multimedialne,
  • systemy komputerowe,
  • systemy inteligentne,
  • systemy informatyki gospodarczej,
  • zastosowania multimediów.