Dydaktyka

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich


Kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbystycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli zwierząt dzikich oraz szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii.

W programie studiów główny nacisk kładzie się na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu bioróżnorodności oraz problematyki odnawiania i ochrony gatunków ginących.

W programie studiów m.in.:
STUDIA I STOPNIA: chemia, metabolomika, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich, zarządzanie populacjami, bioróżnorodność, restytucja i ochrona zwierząt, chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich (psy, koty, gady, płazy, ryby akwariowe, drób ozdobny, jeleniowate), zoopsychologia.

STUDIA II STOPNIA: doświadczalnictwo, metodologia pracy badawczej, monitoring populacji zwierząt, żywienie, diagnostyka genetyczna, komunikacja w świecie zwierząt.

W czasie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w:

  • ośrodkach hodowli zwierząt dzikich,
  • prywatnych hodowlach zwierząt towarzyszących,
  • ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt w kraju i za granicą,
  • schroniskach dla zwierząt,
  • sklepach i hurtowaniach zoologicznych,
  • firmach świadczących usługi związane z pielęgnacją zwierząt towarzyszących,
  • parkach narodowych.