Dydaktyka

Gastronomia i hotelarstwo


Gastronomia i hotelarstwo jest kierunkiem o profilu praktycznym, realizowanym według unikatowego programu opracowanego przez nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorstwami sektora usług gastronomicznych i hotelarskich. Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane przez studentów w krajowych i zagranicznych obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz udział wysokiej klasy specjalistów – praktyków w realizacji zajęć dydaktycznych.

W programie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty:
technologia gastronomiczna, polskie kuchnie regionalne i kuchnie narodowe, projektowanie nowych potraw, obsługa konsumenta w gastronomii i hotelarstwie, wyposażenie techniczne i technologiczne w gastronomii i hotelarstwie, trendy w hotelarstwie, techniki i technologie w gastronomii i cateringu, projektowanie technologiczne w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, systemy technologiczne w produkcji potraw, podstawy finansów i rachunkowości, biznesplan, marketing usług, zarządzanie i organizacja, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii, zachowania konsumentów i ich ochrona na rynku usług, planowanie żywienia w gastronomii.

W zależności od zainteresowań studenci mogą poszerzać wiedzę w ramach przedmiotów fakultatywnych ukierunkowujących przyszły profil zawodowy w zakresie zarządzania w gastronomii i hotelarstwie lub w obszarze technologiczno-żywieniowym, np. cateringu dietetycznym.

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych, m.in. w:

  • przedsiębiorstwach gastronomicznych,
  • przedsiębiorstwach cateringowych,
  • obiektach hotelarskich,
  • placówkach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą, zarówno w zakresie gastronomii, jak i hotelarstwa.