Dydaktyka

Ekonomia


Studenci ekonomii wyposażeni zostają w szerokie teoretyczne podstawy nauk ekonomicznych. Zdobywają również praktyczną wiedzę z obszaru dyscyplin uzupełniających, która umożliwia im przeprowadzanie analiz dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Program studiów uzupełniają zagadnienia związane z sektorem żywnościowym i agrobiznesem. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, uczą się też wykorzystywać metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej. 

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią korzystać z zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce, otwartej na konkurencję międzynarodową i globalną.

W programie studiów m.in.:
STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, mikro i makroekonomia, rachunkowość, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, rynki finansowe.

STUDIA II STOPNIA: ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, systemy ubezpieczeń, prognozowanie procesów ekonomicznych, prawo gospodarcze.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • organizacja i ekonomika agrobiznesu,
  • ekonomika sektora publicznego,
  • ekonomia menedżerska,
  • rozwój wsi i rolnictwa,
  • gospodarka turystyczna, 
  • bioekonomia.