Dydaktyka

Dietetyka


Program kształcenia na kierunku dietetyka koncentruje się na wszechstronnym przygotowaniu studentów do skutecznego stosowania dietoterapii m.in. w otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu krążenia oraz działań zmierzających do zmniejszenia skali występowania tych schorzeń.

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i wspomagania leczenia schorzeń powstałych natle wadliwego żywienia, profilaktyki chorób żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego. Są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidualnego oraz zbiorowego np. w szpitalach, domach opieki, żłobkach, sanatoriach. Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw dietetycznych (catering dietetyczny), prowadzić badania naukowe oraz działania edukacyjne z zakresu dietetyki. Mają również umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi.

Program studiów obejmuje m.in.:
STUDIA I STOPNIA: dietetyka, dietetyka pediatryczna, dietoprofilaktyka, dietoterapia, kliniczny zarys chorób, kwalifikowana pierwsza pomoc, farmakologia i farmakoterapia, interakcje leków z żywnością, immunologia, podstawy diagnostyki laboratoryjnej, psychologia ogólna i żywienia, organizacja i prawo w ochronie zdrowia.

STUDIA II STOPNIA: dietetyka kliniczna, dietetyka sportowa, dietetyka w wieku prokreacyjnym i rozwojowym, etnodietetyka, poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, preparaty dietetyczne i suplementy diety, projektowanie produktów i potraw dietetycznych, prawo i ekonomika w poradnictwie żywieniowo-dietetycznym, psychologia kliniczna.

Bogata oferta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom wybranie własnej ścieżki kształcenia i rozwijania zainteresowań naukowych i zawodowych.