Dydaktyka

Biologia


Biologia w SGGW wyróżnia się spośród innych tego typu kierunków tym, że student – poza standardowymi dla kierunku efektami kształcenia – zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego rolnictwa. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty ogólne (np. fizyka, matematyka, chemia nieorganiczna i organiczna), jak i kierunkowe (np. botanika, cytologia i histologia zwierząt, fizjologia roślin, immunologia, mikrobiologia, propedeutyka biotechnologii, anatomia człowieka i zwierząt), a także gleboznawstwo czy podstawy produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej. Dzięki ćwiczeniom i praktykom odbywanym w nowoczesnych laboratoriach studenci zdobywają umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań związanych z hodowlą roślin lub zwierząt, produkcją żywności i zastosowaniem mikroorganizmów w zwalczaniu patogenów.

Na studiach II stopnia studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • biologia eksperymentalna,
  • mikrobiologia.

Po tym kierunku można pracować w:

  • placówkach naukowo-badawczych,
  • szkolnictwie,
  • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
  • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • redakcjach czasopism naukowych i popularno-naukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.