Dydaktyka

Bioinżynieria zwierząt


Studenci bioinżynierii zwierząt będą zdobywali interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu: struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji, matematyki, fizyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania podstawowych manipulacji na materiale biologicznym, podstawowych metod, technik i technologii fizycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych oraz ich wykorzystania w pracy laboratoryjnej (analitycznej i diagnostycznej), nanonauk i nanobiotechnologii oraz ich wykorzystania w bioinżynierii zwierząt.

W programie studiów I stopnia przewidziane są m.in. następujące przedmioty: biofizyka, matematyka, statystyka, biochemia eksperymentalna, zoologia, anatomia, genetyka, biologia komórki zwierzęcej, biologia mikroorganizmów, histologia i embriologia, inżynieria genetyczna, bioetyka, toksykologia środowiska oraz ekonomia i język angielski.

W programie studiów II stopnia m.in.: molekularne podstawy funkcjonowania genomu, fizjologia Prokaryota, techniki histochemiczne i immunohistochemiczne, technologie liposomowe, inżynieria tkankowa, cytogenetyka.

W zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

  • nanobioinżynierii,
  • mikrobioinżynierii,
  • makrobioinżynierii.

Ważnym elementem programu studiów są praktyki w laboratoriach.