Dydaktyka

Bezpieczeństwo żywności


Bezpieczeństwo żywności to kierunek interdyscyplinarny związany z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi. Łączy wiedzę i umiejętności kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, ogrodnictwo, weterynaria oraz towaroznawstwo w biogospodarce. W programie kształcenia znalazły się również zagadnienia związane z rolnictwem oraz zootechniką.

Absolwenci mają wiedzę z obszarów chemii żywności, mikrobiologii żywności oraz nauk rolniczych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym. Potrafią identyfikować zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne podczas produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, ich przetwarzania oraz w czasie dystrybucji i przechowywania żywności; rozumieją zagrożenia bioterroryzmem i agroterroryzmem. Znają zasady konstruowania i kontroli genetycznie modyfikowanej żywności oraz oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka stosowania organizmów transgenicznych, jak również monitoringu zagrożeń. Potrafią dokonać oceny bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Znają zasady i zadania nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego w gospodarce żywnościowej, a także podstawy prawa żywnościowego UE i RP, zakres działalności, kompetencji i zadań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA. Są przygotowani do oceny ryzyka występowania substancji kancerogennych i genotoksycznych w żywności. Znają zasady logistyki i jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności.

W programie studiów m.in:

 • podstawy produkcji i przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych,
 • identyfikacja i monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w żywności,
 • żywność modyfikowana genetycznie,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym,
 • zasady nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego,
 • ocena ryzyka występowania substancji niebezpiecznych w żywności.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zakładach przemysłu spożywczego, przede wszystkim na stanowiskach związanych z organizacją zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności,
 • firmach zajmujących się obrotem żywnością w całym łańcuchu żywnościowym od pola do stołu,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności,
 • jednostkach urzędowej kontroli żywności,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
 • firmach zajmujących się doradztwem.