Dydaktyka

Architektura krajobrazu


Architektura krajobrazu to kierunek przyrodniczo-techniczno-artystyczny. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych.

W programie studiów I stopnia m.in.: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, drzewoznawstwo, rośliny zielne, historia sztuki ogrodowej, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.

W programie studiów II stopnia m.in.: historia i teoria kształtowania przestrzeni, metodologia badań, socjologia i psychologia środowiskowa, techniki cyfrowe, planowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich, ochrona krajobrazu, inżynieria krajobrazu.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • projektowanie krajobrazu,
  • sztuka ogrodu i krajobrazu,
  • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu.

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w:

  • firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
  • firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • firmach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne,
  • zarządach parków narodowych i krajobrazowych,
  • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.